Zástupcovia Cyklokoalície sa 13. apríla stretli s Ministrom životného prostredia, Jozsefom Nagyom, kde hovorili o podpore cyklistickej dopravy v Bratislave a ďalších mestách na Slovensku. Minister Jozsef Nagy vyjadril podporu pre rozvoj cyklotrás a ocenil dokument Koncepcia cyklistickej dopravy v Bratislave, ktorý Cyklokoalícia vypracovala. Keďže na stretnutí bolo prezentovaných viacero nápadov, Cyklokoalícia bude s Ministerstvom…

Read more »