Doprava z oblasti juhovýchodne od Bratislave je dlhodobým problémom. Zo divoko vznikajúcich satelitných predmestí zostáva hlavným dopravným prostriedkom automobilová doprava. Množstvo ľudí dochádzajúcich autami do mesta prináša problémy s parkovaním a kapacitou ciest. To je aj dôvod na vznik zámeru na rekonštrukciu parkoviska pri vrakunskom cintoríne (pôvodne Cintorín Ružinov). Keďže propagujeme prax kompletných ulíc, myslíme si,…

Read more »