Bratislava: čo vzniklo v roku 2020

Samostatné cyklotrasy Otvorená bola prvá časť cyklotrás na Mlynských nivách a Karadžičovej ulici (pri budove VÚB) s cyklopriechodom a krátkym pokračovaním pri budove Twin City. Po dlhej výstavbe bola konečne sprevádzkovaná aj celá cyklotrasa na Starohájskej ulici. Sfunkčnená bola aj prvá časť trasy R47 na Slovnaftskej ulici (vznikla ako vyvolaná investícia výstavby diaľnice D4 a…

Read more »

Dve nové cyklotrasy v Petržalke

Pripravenosť projektov cyklotrás, či už stavebných alebo jednoduchších, spočívajúcich v zmenenej organizácii dopravy (zvanej aj „maľovanie“), sa ani v roku 2020 zásadne nezmenila. Pripravené nebolo takmer nič. Takže pri rekonštrukciách komunikácií nestačí „siahnuť do zásuvky“ a vytiahnuť hotový projekt, ktorý by v lokalite zlepšil doterajší stav. Aby mesto mohlo alokovať kapacity do prípravy projektov v…

Read more »