Rozhodli sme sa mapovať naše potreby!

Ako Cyklokoalícia sme sa rozhodli začať s podrobným mapovaním potrieb cyklistov v meste prostredníctvom portálu www.mapujeme.sk. Tento portál je zameraný na mapovanie rôznych potrieb vytipovaných skupín, medzi ktoré sa Cyklokoalícia zaradila. Prostredníctvom tohto portálu by sme chceli pripraviť audit cykloinfraštruktúry v jednotlivých mestských častiach Bratislavy. Tento audit bude znamenať vyznačenie existujúcich cyklotrás, cyklostojanov, vysokých obrubníkov…

Read more »