Hlavné cyklotrasy

Hlavné trasy

Hlavné trasy vychádzajú sú zakotvené v Územnom pláne mesta Bratislavy:

 • Medzinárodná dunajská cesta – Je súčasťou medzinárodnej trasy z Nemecka cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska. Na území Bratislavy vedie od hraničného priechodu Berg s Rakúskom po pravobrežnej hrádzi Dunaja celým územím Petržalky až po mestskú časť Čunovo, cez ktorú je prepojená na hraničný prechod Rajka s Maďarskom (dĺžka 22,2 km). Druhá ľavobrežná vetva trasy prechádza cez Prístavný most na ľavú stranu Dunaja a pokračuje po hrádzi súbežne s tokom Dunaja až po hranicu mesta (dĺžka 15,5 km).
 • Medzinárodná moravsko-dunajská cesta – Začína na ľavobrežnej strane Dunaja pod Novým mostom a pokračuje nábrežím popri Karloveskej zátoke a Devínskej ceste do Devína, odkiaľ vedie pozdĺž rieky Moravy po Devínske jazero (dĺžka 22 km) a ďalej smerom na Záhorie a Moravu. V Devínskej Novej Vsi je navrhnutá odbočka tejto trasy smerom na Rakúsko (Schlosshof, Marchegg).
 • Záhorská cesta – Na území mesta vedie od Devína po Devínsku Novú Ves súbežne s Moravsko-dunajskou cestou, od Devínskej Novej Vsi po Devínske jazero na komunikácii popri železnici (dĺžka 10 km). Vyznačená je v celej dĺžke.
 • Vajnorská cesta – Začína na nábreží pod Novým mostom a vedie popri vnútornom dopravnom okruhu, pozdĺž Vajnorskej ulice s pokračovaním cez mestskú časť Vajnory až na hranice mesta (dĺžka 12,2 km). Jej vetva prepája Vajnory s Račou (dĺžka 3,0 km).
 • Karpatská cesta – Prepája medzinárodné dunajské cesty do priestoru Malých Karpát. Vedie cez Most Lafranconi a Mlynskú dolinu do dopravne upokojených priestorov Železnej studienky (dĺžka 3,7 km).
 • Dúbravská trasa – Vedie z Karlovej Vsi Líščim údolím do Dúbravky a Devínskej Novej Vsi (dĺžka 11,2 km). Obsahuje vetvu Harmincova – Patrónka (dĺžka 2,8 km).
 • Lamačská trasa – Vedie od Patrónky cez Lamač do Záhorskej Bystrice (dĺžka 9,5 km).
 • Račianska trasa – Vedie od Starého mosta cez Špitálsku, Blumentálsku a Kukučínovu smerom na Krasňany a Raču po hranicu mesta (dĺžka 11,1 km). Od jesene 2012 je v realizácii úsek na Špitálskej ulici a Americkom námestí, kde bude po dokončení vyznačená cyklotrasa kombináciou cyklopruhov a koridorov pre cyklistov.
 • Ružinovská trasa – Vedie z Kamenného námestia cez Cintorínsku, Poľnú, Páričkovu, Trenčiansku, Ružinovskú na Zlaté piesky s vetvou do Vrakune a Podunajských Biskupíc (dĺžka 16 km). Zahŕňa aj prepojenie Košická – Jégého – Račianska (dĺžka 2,75 km).
 • Trasa Malý Dunaj – Trasa vedie od Medzinárodnej dunajskej cesty popri toku Malého Dunaja (dĺžka 2,8 km).
 • Ružinovská tangenta – Vedie po uliciach Zátišie, Tomášikova, Slovnaftská a prepája cyklotrasy od Račianskej po Malý Dunaj (dĺžka 6,5 km) a ďalej pokračuje pozdĺž Slovnaftskej do Podunajských Biskupíc a na Lieskovskú cestu (dĺžka 8,25 km).
 • Starohájska trasa – Vedie od Starého mosta popri Chorvátskom ramene s napojením na dunajskú cyklotrasu s vetvou po Starohájskej (dĺžka 5,6 km) doplnená o prepojenie pozdĺž Kutlíkovej.
 • Petržalské korzo – Začína pri Novom moste a vedie po Petržalskom korze k železničnej stanici Petržalka (dĺžka 2,35 km) a pokračuje po hranicu mesta po Kopčianskej ulici s vetvou ku Chorvátskemu ramenu (dĺžka 2,75 km).
 • Centrum – Táto skupina cyklotrás v dĺžke 10,2 km zahŕňa:
  • okruh okolo historického jadra
  • trasu Prokopa Veľkého – SAV – Banskobystrická
  • Štefanovičova – Americké námestie – Poľná
  • nábrežie v úseku Starý most – Most Apollo (vrátane mostov) – Prístavný most