Darujte nám 2%

Podporte bezpečné cyklotrasy pre vás a vašich blízkych!

Pozrite si naše aktivity pre lepší život chodcov a cyklistov na Slovensku a darujte nám vaše 2 percentá aj tento rok! Ako darovať vaše dve percentá na činnosť Cyklokoalície?

Živnostníci a firmy

Ak ste živnostníci (typ B), firma alebo zamestnanec (typ A) a robíte si daňové priznanie sami, vyplňte nasledujúce údaje:

Pozor, pre administratívnu chybu tento rok zbierame 2% za rok 2023 na organizáciu Bicyklová Bratislava.

Obchodné meno (názov): Bicyklová Bratislava
IČO: 30851084
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Sibírska 31, 83102 Bratislava-Nové Mesto

Zamestnanci

Ak ste zamestnancom, stiahnite si formulár, doplňte svoje údaje, priložte Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré dostanete vyplnené od zamestnávateľa) a oba formuláre zašlite na váš daňový úrad.

Formulár pre zamestnancov na stiahnutie (Vyhlásenie).

Pozor, pre administratívnu chybu tento rok zbierame 2% za rok 2023 na organizáciu Bicyklová Bratislava.

Ďakujeme!

Aj v roku 2023 sme vďaka Vašim 2 % pomáhali udržateľnej doprave na Slovensku:

 • Vrátili sme chodníky chodcom. Do platnosti konečne vošla novela zákona o cestnej premávke, ktorú sme iniciovali v roku 2022 a po dlhých rokoch snaženia zrušila výnimku umožňujúcu parkovanie na chodníkoch bez zodpovedajúceho značenia.
 • Ovplyvnili sme nové programové vyhlásenie vlády, ktoré sa tak stalo v oblasti dopravy doteraz najprogresívnejším dokumentom tohto typu. Obsahuje napríklad aj plán vlády zaviesť skutočnú prednosť chodcov na priechodoch pre chodcov.
 • Vytrvalo sme vyvracali nezmysly a nepravdivé informácie o prednosti chodcov na priechodoch, ako aj ďalších témach v bezpečnosti cestnej premávky.
 • Z pozície zástupcu občianskej spoločnosti v Komisii pri monitorovacom výbore Programu Slovensko pre Cieľ politiky 3 – Prepojenejšia Európa sme dohliadali na nastavenie eurofondových výziev v doprave a čerpanie eurofondov tak, aby boli využité čo najefektívnejšie a smerovali k podpore udržateľnej mobility, nie naopak.
 • Zaviedli sme nový rezervačný systém pre dobrovoľníkov, ktorý vozia seniorov v rámci projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom a vytvorili preň novú webovú stránku.
 • Publikovali sme 25 videoreportáží z cyklotrás zo Slovenska aj zo zahraničia.
 • V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sme v Trnave zorganizovali Jarnú školu cyklodopravy, pokračovanie úspešnej Jesennej školy cyklodopravy z roku 2022. V štyroch blokoch privítala takmer 20 prednášajúcich a rozšírila vedomosti o cyklistickej doprave desiatkam účastníkov z miest a obcí po celom Slovensku.
 • V podobnom formáte sme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vzdelávali aj účastníkov z radov samospráv či projektantov v Banskej Bystrici.
 • Informovali sme o nových cyklotrasách v Bratislave aj po celom Slovensku.
 • Organizovali sme webináre o nízkoemisných zónach, školských uliciach či upokojených zónach a zorganizovali diskusiu o novom Zákone o verejnej osobnej doprave
 • Pričinili sme sa o to, že minister dopravy Andrej Doležal podpísal Európsku cyklistickú deklaráciu, čím sa Slovensko stalo jej štrnástym signatárom, vyzývajúcim Európsku komisiu k prijatiu strategického dokumentu pre rozvoj cyklodopravy a ďalším krokom
 • Naďalej sme sa zapájali do procesov EIA, územných či stavebných konaní, aby sa pri novej výstavbe nezabúdalo na chodcov a cyklistov.

V roku 2022 sa nám aj vďaka Vašim 2 % podarilo:

 • Ubránili sme v parlamente zákon o cestnej premávke v snahách o opätovné plošné povolenie parkovania na chodníku, ktoré sme presadili v roku 2021. Realizovali sme prieskum verejnej mienky, zákaz parkovania tento september vstúpi do platnosti.
 • Zorganizovali sme v Trnave úspešnú odbornú konferenciu Cyklomestá 2022, ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov a spíkri z Holandska, Fínska, Islandu, ale aj Ministerstva vnútra, Ministerstva dopravy, Ministerstva školstva či Úradu vlády.
 • Boli sme pri spustení prvej výzvy z Plánu obnovy na cyklodopravu vo výške 36 miliónov eur. Ministerstvu sme pomohli zorganizovať sériu konferencii Ako čerpať z Plánu obnovy, ktorú minister dopravy otváral konštatovaním, že „mu Cyklokoalícia otvorila oči“.
 • Prispeli sme k prijatiu novely cestného zákona, ktorá oslabila postavenie dopravných inšpektorátov pri určovaní dopravného značenia, čo bolo v minulosti častou bariérou zmien k lepšiemu.
 • Každodenne sme presadzovali zlepšenie podmienok pre udržateľnú mobilitu na stretnutiach s mestami, obcami, mestskými časťami, krajmi či ministerstvami.
 • Pripravili sme hromadné pripomienky k Partnerskej dohode aj Programu Slovensko, aby sa nové eurofondy využili na cyklodopravu čo najlepšie.
 • Na Ministerstve dopravy sme prezentovali tzv. policy brief o upokojovaní dopravy na Slovensku a upozornili na alarmujúce výsledky merania rýchlosti na našich cestách.
 • Zorganizovali sme ďalší ročník kampane Do školy na bicykli, ktorá opäť ukázala príbehy rozbicyklovania škôl z celého Slovenska.
 • Trnavskému samosprávnemu kraju sme pomohli zorganizovať Jesennú školu cyklodopravy, ktorá bola prvým dlhodobým vzdelávaním predstaviteľov samospráv na Slovensku, v priebehu dvoch mesiacov privítala 18 spíkrov a vyše 40 účastníkov.
 • Aktualizovali sme a rozšírili náš Manuál upokovania dopravy, ktorý sme rozdistribuovali na desiatky mestských a obecných úradov.
 • Pripravili sme hromadnú pripomienku k Akčnému plánu rozvoja elektromobility na Slovensku, kde sme dosiahli odstránenie plošného povolenia jazdy elektromobilov v BUS-pruhoch či spresnili podmienky pre dotácie na elektromobily.
 • Zapájali sme sa do procesov EIA, územných či stavebných konaní, aby sa pri novej výstavbe nezabúdalo na chodcov a cyklistov.
 • Prinášali sme informácie o pripravovaných cyklotrasách v Bratislave, napríklad R16, R17, R41 či O4.

Čo nám umožnili Vaše 2 % v roku 2021?

 • Presadili sme novelu zákona o cestnej premávke, ktorá je najzásadnejšou zmenou legislatívy pre pešiu a cyklistickú dopravu za posledné desaťročie a zo Slovenska robí dopravne civilizovanú krajinu. Vďaka dlhoročnej práci na tejto téme sa navyše podarilo dosiahnuť zhodu všetkých parlamentných strán. Konkrétne sa zmenilo:
  • Zrušenie výnimky povoľujúcej plošné parkovanie na chodníkoch
  • Úprava prednosti v jazde do logického stavu, kedy odbočujúci vodič dáva prednosť priamo idúcemu cyklistovi bez ohľadu na to, či je na ceste alebo cyklotrase
  • Spresnenie bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu na konkrétnu hodnotu
  • Umožnenie jazdy „v balíku“ pri skupine 6 a viac cyklistov
  • Umožnenie jazdy vedľa seba na poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne
  • Umožnenie jazdy na chodníku osobám vezúcim alebo sprevádzajúcim deti do 12 rokov, ak pritom neohrozia ani neobmedzia chodcov
 • Spoločne s ďalšími organizáciami sme dosiahli zaradenie cyklodopravy do Plánu obnovy a odolnosti so 105 miliónmi eur na cyklodopravu. V rokovaniach s ministerstvami sme presadzovali čo najlepšie nastavenie finančného mechanizmu a pripravili hromadnú pripomienku.
 • Zorganizovali sme 6. ročník kampane Do školy na bicykli, do ktorej sa zapojili rekordných 359 škôl s viac ako 77-tisíc žiakmi. Úspech kampane sme prezentovali aj pred stovkami expertov z celého sveta na konferencii Velo-city v Lisabone.
 • Zapájali sme sa do tvorby Národnej stratégie pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030. Pripravili sme hromadnú pripomienku s 32 bodmi, ktorých väčšina bola akceptovaná – viac sme písali tu a tu.
 • Zbierali sme podpisy pod úspešnú Petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, ktorú  podpísalo takmer 22-tisíc z vás. Aj v reakcii na tragickú smrť mladého cyklistu Adriana Babiča sme formulovali 4 požiadavky, o ktorých sme ďalej rokovali s ministerstvami či poslancami.
 • Vytvorili sme Manuál upokojovania dopravy a distribuovali ho predstaviteľom samospráv po celom Slovensku.
 • Odoslali sme desiatky pripomienok k investičným zámerom v Bratislave aj ďalších mestách a absolvovali stretnutia s developermi, aby sa pri výstavbe nezabúdalo na chodcov a cyklistov.
 • Nepretržite sme dohliadali na to, aby sa udržateľná mobilita podporovala v lokálnych, regionálnych či národných politikách a rozhodutiach, ako aj v každodennej realite ulíc.

Čo sa nám vďaka Vašej podpore podarilo v roku 2020?

 • Pred parlamentnými voľbami sme analyzovali volebné programy všetkých strán z pohľadu pešej a cyklistickej dopravy.
 • Po voľbách sme úspešne žiadali zaradenie cyklodopravy do programového vyhlásenia vlády. Od vytvorenia vlády sme absolvovali viac ako 30 stretnutí na pôde 8 ministerstiev.
 • Podarilo sa nám dosiahnuť vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre cyklodopravu či zmenu zmýšlania o financovaní cyklodopravy štátom smerom k efektívnosti.
 • Organizovali sme kampaň Do školy na bicykli, do ktorej sa zapojilo 238 škôl s vyše 50-tisíc žiakmi, ktorým pomáhame zlepšovať podmienky pre školskú mobilitu.
 • Presadzovali sme zahrnutie cyklodopravy do Plánu obnovy a odolnosti, čo pomohlo priniesť alokáciu 100 miliónov eur.
 • Vypracovali sme a odovzdali mestu Bratislava projekty dopravného značenia pre ulice Mamateyova a Jiráskova v Bratislave, vďaka čomu vznikli nové, ukážkové cyklotrasy.
 • Nevzdali sme boj o bratislavské nábrežie a podali žaloby na Okresný úrad aj Ministerstvo životného prostredia, aby sme zachovali priestor pre chodcov a cyklistov.
 • Odoslali sme desiatky pripomienok k novým stavbám, aby boli priateľské k chodcom a cyklistom.
 • Na lokálnej úrovni sme boli aktívni aj v mnohých ďalších slovenských mestách, ktorým sme pomáhali rozbehnúť cyklodopravu.
 • Pridali sme ďalšie bicykle do našej bezplatnej požičovne kargobicyklov.

Vďaka Vašej podpore z 2% sme v roku 2019 mohli:

 • Odovzdali sme desiatky pripomienok k novým developmentom aj dopravným stavbám ohľadom cyklistickej dopravy a bezbariérovosti. Naďalej sme vylepšovali náš projekt Sleduj EIA, ktorý umožňuje každému dostávať mailom informácie o všetkých EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vo svojom meste.
 • Prostredníctvom hromadných pripomienok sme dosiahli zmeny v Zákone o cestnej premávke (8/2009), ako aj vo Vyhláške o dopravnom značení (9/2009), ktoré prinesú zlepšenia pre chodcov a cyklistov.
 • Usporiadali sme konferenciu Cyklomestá 2019, na ktorú prijali pozvanie svetoví experti na dopravu zo 7 krajín, napríklad niekdajší viceprimátor Kodane Morten Kabell, a ktorá prilákala vyše 130 úradníkov, politikov či odborníkov.
 • Vylepšili sme našu mapu cyklotrás a pravidelne dohliadali na ich údržbu či upozorňovali na nevyznačené obchádzky a stavebné práce.
 • Hromadnou pripomienkou sme ovplyvnili aj Národný integrovaný klimatický a energetický plán SR do roku 2030 a zapojili sa do prípravy ďalších strategických dokumentov na miestnej úrovni (napr. Plán udržateľnej mobility BSK, Koncepcia rozvoja cyklodopravy Ružinov-Trnávka, Plán udržateľnej mobility mesta Trnava,..).
 • V rámci iniciatívy Za čisté ovzdušie sme v novembri za použitia profesionálnych prístrojov vykonali merania kvality ovzdušia na rôznych miestach Bratislavy a poukázali na nebezpečné hodnoty. Popri tom sme celý rok merali a zverejňovali stav ovzdušia prostredníctvom 8 vlastných meračov.
 • Vypracovali sme pre MČ Bratislava – Ružinov projekt cyklistických opatrení v oblasti 500 bytov / Nivy, ktorého realizáciou vznikne na Slovensku prvá zóna s plošným povolením obojsmerného pohybu cyklistov v jednosmerkách.
 • Ako člen European Cyclists‘ Federation sme boli aktívny aj na európskej pôde. S predvolebným záväzkom sme oslovili všetkých kandidátov do europarlamentu a so zvolenými naďalej spolupracovali. Prispeli sme k zmene Smernice o poistení motorových vozidiel a zapojili sa do verejnej konzultácie k nariadeniu EÚ o rozvoji dopravnej siete TEN-T.
 • Každodenne sme poradenstvom pomáhali cyklistom či chodcom zlepšovať svoje okolie. Zároveň sme konzultovali konkrétne riešenia infraštruktúry s mnohými developermi či samosprávami.
 • Úspešne sme rozbehli aktivity Cyklokoalície Košice a navštívili sme aj ďalšie mestá, ktorým chceme naďalej pomáhať v rozvoji cyklodopravy (Nové Zámky, Martin, Piešťany, Levice, Prievidza, Ivanka pri Dunaji, Senec,…)
 • Šiesty rok sme v Bratislave zastrešili prevádzku komunitného systému zdieľaných bicyklov White Bikes – Biele Bicykle. Prevádzkovali sme tiež bezplatnú požičovňu nákladných bicyklov, do ktorej pribudli ďalšie kargobajky a mnohým ľuďom umožnila bez auta previezť najrozličnejší veľkorozmerný náklad.
 • Presťahovali sme sa do vlastnej kancelárie na Partizánskej 2 v Bratislave a sprofesionalizovali časť našej práce, čo nám umožnilo posunúť naše aktivity opäť na vyššiu úroveň.

Vďaka Vašej podpore z 2% sme v roku 2018 mohli:

 • rozbehnúť profesionalizáciu Cyklokoalície – lebo chceme a musíme pretrvať v aktivitách pre funkčnú a udržateľnú dopravu v Bratislave a mestách na Slovensku
 • poskytovať monitoring výstavby vo vašom okolí (proces EIA) cez email
 • pokračovať v sociálnom projekte Bicyklovanie neobmedzené vekom zakúpením ďalšej rikše pre dôchodcov v Ružinove
 • realizovať sčítanie cyklistov na 25 miestach v Bratislave po piatich rokoch
 • naprojektovať cyklotrasu Podháj v Lamači (čiastočný úspech – mesto cyklotrasu zrealizovalo, ale v inom variante, ako sme presadzovali)
 • rozbehnúť projekt cyklotrasy Vajnorská od Trnavského mýta po Polus (posunieme ho mestu)
 • uskutočniť protest za bezpečné nábrežie (poslanci následne zaviazali Magistrát k realizácii bezpečnej cyklotrasy v úseku Starý most – Most Lafranconi!)
 • pripomienkovať vyše 50 developmentov v Bratislave a inde po Slovensku s požiadavkou na zapracovanie cyklotrás a parkovania pre bicykle (cyklotrasa pri Vajnorskej a Zátiší, Blumentálska / Stein – samostatná cyklotrasa vo výstavbe, Bajkalskej pri ROSUM ako pokračovanie cyklotrasy Trenčianska, cyklotrasa Račianska za Račianskym mýtom, pokračovanie cyklotrasy Bory, čiastočne napojenie Slnečníc cyklotrasou)
 • pomôcť aktivistom v Košiciach s rozbehom aktivít na rozvoj cyklodopravy
 • rozvíjať a rozširovať systém zdieľaných bicyklov www.whitebikes.info (registrácia cez tlačítko help)
 • prevádzkovať požičovňu nákladných bicyklov
 • a mnohé ďalšie aktivity

Cyklokoalícia v roku 2017 vďaka Vašej podpore 2% mohla:

 • sprístupniť verejnosti proces EIA jednoduchým spôsobom cez email
 • potlačiť mesto k realizácii historického okruhu O1 okolo pešej zóny
 • pripomienkovať vyše 50 developmentov v Bratislave a inde po Slovensku s požiadavkou na zapracovanie cyklotrás a parkovania pre bicykle (veľakrát s úspechom, prvé drobné úspechy vidieť na Bajkalskej napr. pri ROSUM ako pokračovanie cyklotrasy Trenčianska, cyklotrasa Račianska od Kominárskej – viaceré úseky, Trnavská cesta pri Tomášikovej atď.)
 • spolupracovať s mestami ako Spišská Nová Ves, Košice, Trnava, Nitra a ďalšími pre rozvoj cyklodopravy
 • rozvíjať a rozširovať systém zdieľaných bicyklov www.whitebikes.info (registrácia cez tlačítko help)
 • prevádzkovať požičovňu nákladných bicyklov
 • realizovať Veľký prieskum o mestskej cyklistike 2017
 • a mnohé ďalšie aktivity

Cyklokoalícia v roku 2016 vďaka Vašej podpore 2% mohla:

Cyklokoalícia v roku 2015 vďaka Vašej podpore 2% mohla:

 • dostať cyklotrasy do Územného generelu dopravy hlavného mesta, aby sa už nikto nemohol vyhovárať, že tam žiadna navrhnutá cyklotrasa nie je
 • pripomienkovať novelu zákona o cestnej premávke (8/2009) a presadiť v nej zákaz státia na koridore pre cyklistov, ktorý značí ideálnu stopu cyklistov vo vozovke, kde nie je cyklopruh alebo iná bezpečnejšia forma cyklotrasy
 • monitorovať novú výstavbu a pripomienkovať ju v rámci procesov EIA a vybojovať tak kvalitnejšiu infraštruktúru pre cyklistov a chodcov
 • presadiť pokračovanie cyklotrasy v Petržalke popri električkovej trati až na Janíkov dvor a nedať šancu štvorprúdovke
 • pripomienkovať územné plány miest a obcí po celom Slovensku so zreteľom na bezpečné cyklotrasy
 • pomôcť navrhnúť cyklotrasu v Trenčíne
 • komunikovať s developermi (Penta, HB Reavis, YIT, a iný) o nutnosti riešenia cyklistickej dopravy v ich objektoch a okolí
  • napr. vybudovanie cyklotrasy a chodníka v oblúku Bajkalská – Ružinovská (Rosum), dobudovanie priechodov pre cyklistov cez Trenčiansku a Bajkalskú, rozšírenie plochy chodníkov a cyklotrás v križovatke (realizácia v roku 2016)
  • vyznačenie a vybudovanie cyklotrás a cyklopruhov na uliciach Páričkova, Mlynské nivy a Karadžičova v rámci Twin City (realizácia v roku 2016-2018)
  • dohodnúť so Magistrátom a Krajským dopravným inšpektorátom výrazné zlepšenie podmienok pre cyklistov na Štúrovej, Starom Moste a cyklotrase do Petržalky
  • zúčastňovať sa Komisie mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu a navrhovať priority, ktoré všetkým umožnia bezpečnejšie spojenie sídlisk s centrom
  • zakúpiť nákladný bicykel (rikšu) Christiania Taxi na sociálny projekt Vietor vo vlasoch, resp. Bicyklovanie neobmedzené vekom (realizácia jar 2016)
  • zakúpiť prvé verejné pumpy na Slovensku (realizácia jar 2016)
  • podporovať prevádzku komunitného systému zdieľania bicyklov White Bikes (náhradné diely, zámky, SMS brána a pod.)
  • ďalej vyvíjať webovú a SMS aplikáciu pre zdieľanie bicyklov ako open source (Open Source Bike Share), o ktorú prejavili záujem z rôznych krajín sveta:
  • začať pripravovať projekt s VIA IURIS, ktorého cieľom je lepšia informovanosť obyvateľov o tom, aké developerské projekty sa chystajú v ich okolí
  • podať podnet na Ministerstvo vnútra ohľadom nejednoznačnosti zákona o cestnej premávke (jazdenie a parkovanie na chodníkoch)
  • zrealizovať sčítania chodcov na križovatke Mlynské nivy x Karadžičova
  • spolupracovať s právnikmi na podnete na generálnu prokuratúru vo veci neefektívneho využívania penazí na obchvat Bratislavy
  • vytvoriť infografiku, ktorá zobrazovala celkovú sumu penazí použitých na ekologickú dopravu
  • spoluorganizovať Európsky týždeň mobility v Bratislave
  • spoluorganizovať zaujímavé kultúrne akcie, výstavy a cyklojazdy(nedeľa bez áut, …)
  • zakúpiť nákladné bicykle, ktoré nám pomáhajú pri rôznych aktivitách
  • bojovať za a presadzovať vaše práva, na ktoré sa tu dlhé roky zabúdalo

  Ďakujeme!