Stav prípravy cyklotrasy R17 Mlynské nivy – východ

Bratislavská cyklotrasa R17 bude po dostavaní spájať centrum mesta (Námestie SNP) s Prievozom. Hotová je časť na Dunajskej (cyklopruhy), pri autobusovej stanici (samostatné cyklotrasy) a pár desiatok metrov pri Bajkalskej ulici, ktoré sú spoločné s trasou O4.

Projekčne spracovaná a v procese získavania stavebného povolenia je úsek na Mlynských nivách medzi Bajkalskou a Hraničnou ulicou. Zároveň je to aj projekt, ktorý je najbližšie k výstavbe v kategórii nových, stavebne oddelených cyklotrás. Samotná výstavba prebehne zrejme v roku 2023.

Úsek je vymedzený Bajkalskou a Hraničnou ulicou. Podkladová mapa: Sieť cyklistickej dopravy podľa Územného generelu dopravy.

Dnešný stav cyklistickej infraštruktúry je žalostný, pohľad na túto ulicu môže slúžiť ako príklad ako veci nerobiť. Cyklotrasa je vedená po severnom chodníku (zmiešaný pohyb), no je prerušovaná priechodmi pre chodcov, značkami „Zosadni z bicykla!“, bezbariérové úpravy nie sú úplne bezbariérové. Ak by zmizlo zvislé značenie, nebolo by ani možné rozpoznať, že ide o cyklotrasu.

Cyklotrasa je zaústená do priechodu pre chodcov. Priechod pre cyklistov je mimo osi cyklotrasy. Foto: Google StreetView.
Pri dodržiavaní značiek sa viac chodí, než bicykluje. Debarierizácia je formou obrubníkov naležato, ktoré vytvárajú skok a nie plynulý prejazd. Foto: Google StreetView.

Nová cyklotrasa bude koncipovaná ako dve jednosmerné cyklistické komunikácie, pre každý smer na jednej strane ulice. Trasa bude výškovo oddelená od vozovky. Povrch bude ako pri iných nových trasách z červeného asfaltu. Šírka jednosmerného pruhu bude štandardne 2,1 m (miestami až 2,3 m), v stiesnených priestoroch 1,5 m. Dva metre široký pruh umožní buď bezpečné vzájomné predchádzanie iných cyklistov, alebo jazdu vo dvojici vedľa seba.

Križovania s menej významnými vjazdami do areálov budú formou tzv. kontinuálneho chodníka/cyklotrasy. V praxi to znamená, že chodník/cyklotrasa nebudú prerušené (nebude na nich vyznačený ani vybudovaný priechod) a teda križujúce auto bude prechádzať cez (cyklo)chodník a dávať prednosť jeho používateľom. Takéto miesto je zároveň zvýšené oproti vozovke, čo núti vodiča prechádzajúceho vozidla spomaliť.

Kontinuálny chodník a cyklotrasa na ulici Royaards van den Hamkade, Utrecht, Holandsko. Foto: Google StreetView. (Najbližšia značka zrejme upozorňuje na výskyt vreckárov :-D)

Pozdĺž cyklotrasy bude chodník pre chodcov, podľa miestnych pomerov široký 1,5-2,5 m. Na vozovke zostávajú dva jazdné pruhy, miestami doplnené pozdĺžnym parkovaním. Medzi parkovacími miestami a cyklotrasou bude priestor na otvorenie dverí.

Pripravovaná cyklotrasa nadväzuje na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov popri Bajkalskej. Smer do Prievozu križuje obe vetvy vozovky spolu s premiestneným priechodom pre chodcov. Oproti dnešnej polohe tak priechod povedie len cez jeden jazdný pruh namiesto dvoch.

Začiatok trasy pri Bajkalskej ulici (vľavo). Cyklistická komunikácia (CYK) červenou. Obrázok: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy.

Odbočka trasy O4 na Prístavný most a do Petržalky bude upravená, pribudne tu nový priechod pre cyklistov (v osi cyklotrasy) a pre chodcov. Oba priechody budú zvýšené, čím na vozovke vytvoria priečny spomaľovací prah.

Na obrázku nižšie vidno aj drobné chyby vo vodorovnom dopravnom značení: tzv. žraločie zuby upozorňujúce vodičov na na dávanie prednosti sú nelogicky umiestnené na chodníku pred priechodom aj pred miestom na prechádzanie – nemali by na chodníku byť vyznačené vôbec. Na získavanie stavebného povolenia to však nemá vplyv a v ďalšom procese je dostatok času na opravu.

Detail križovatky s trasou O4 na Prístavný most. Miesto na Google StreetView. Obrázok: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy.

V priestore oproti obratisku MHD bude viesť trasa smerom do centra v zelenom páse medzi jazdnými pruhmi a súbežnou komunikáciou s parkovacími miestami.

Vedenie trasy pri obratisku MHD. Miesto na Google StreetView. Obrázok: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy.

Kvôli nedostatku miesta nebude cyklocestička autobusové zastávky obchádzať, ale povedie priamo cez ne (cez priestor, kde budú zastavovať autobusy). Zastávky sú však využívané len linkou 66, ktorá má interval 15-20 minút, takže je takéto riešenie prijateľné.

Prejazd cyklotrasy cez autobusové zastávky. Miesto na Google StreetView. Obrázok: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy.

Územie riešené projektom končí na križovatke s Hraničnou ulicou.

Ukončenie cyklotrasy na Hraničnej. Obrázok: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy.

Táto cyklotrasa napojí obytný súbor Nuppu južne od Mlynských nív a ďalšiu budúcu zástavbu na cyklotrasu O4, po ktorej sa dá dostať do Petržalky a prípadne trasami R27 popri prístave alebo R26 po Trenčianskej do centra mesta. Náročnejším projektom bude križovanie Bajkalskej ulice a priame pokračovanie tejto trasy k autobusovej stanici.

Projekt vytvára predpoklad na vznik kvalitnej cyklotrasy podľa holandských štandardov a v prípade dobrej realizácie môže slúžiť ako vzorový príklad aplikácie viacerých inovatívnych riešení v slovenských podmienkach.

3 thoughts on “Stav prípravy cyklotrasy R17 Mlynské nivy – východ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.