Dve nové cyklotrasy v Petržalke

Pripravenosť projektov cyklotrás, či už stavebných alebo jednoduchších, spočívajúcich v zmenenej organizácii dopravy (zvanej aj „maľovanie“), sa ani v roku 2020 zásadne nezmenila. Pripravené nebolo takmer nič. Takže pri rekonštrukciách komunikácií nestačí „siahnuť do zásuvky“ a vytiahnuť hotový projekt, ktorý by v lokalite zlepšil doterajší stav. Aby mesto mohlo alokovať kapacity do prípravy projektov v iných častiach mesta a nemrhalo sa zbytočne príležitosťami, pomohli sme mestu akcelerovať projektovú prípravu a v júni 2020 zabezpečili vypracovanie dvoch projektov cyklotrás, na Mamateyovej a na Jiráskovej ulici v Petržalke. Tieto následne darovala Cyklokoalícia mestu, ktorého pracovníci zabezpečili ich schválenie a realizáciu. Podobne vznikli pred štyrmi rokmi za primátora Nesrovnala úseky na Dunajskej, Banskobystrickej a Prokopa Veľkého.

Situácia nových úsekov cyklotrás. Cyklotrasa S382 na Mamateyovej bude na jednej strane prepojená cez trasu S383 po Bosákovej s hlavnou petržalskou radiálou R18, na druhej strane s pripravovaným 4. okruhom (O4) a tiež predĺžená cez Ovsište na hrádzu. Trasa S492 nadväzuje na trasa R38 pri Chorvátskom ramene, po dostavbe električkovej trate bude priamo napojená na hlavnú R18. Podkladová mapa: OpenStreetMap a prispievatelia.

Na Mamateyovej je dotknutý úsek medzi križovatkami so Šustekovou a s Gettingovou. Ide o časť vedľajšiej cyklotrasy S382, ktorá bude v budúcnosti pokračovať cez Ovsište až na hrádzu. Na opačnej strane je možné pokračovať po cyklotrase S383 z 90. rokov po južnej strane Bosákovej až ku Chorvátskemu ramenu na hlavnú petržalskú cyklotrasu R18. Po dokončení tieto dve „S“ trasy budú tvoriť cyklistickú os územia, ktorou sa bude dať dostať do centra mesta na jednej strane, alebo za rekreáciou na hrádzu na druhej strane.

Začiatok cyklotrasy S382 na Mamateyovej ulici, ešte bez vodorovného značenia.

Na Jiráskovej vznikla trasa S492 od Kauflandu (po výstavbe električkovej trate to bude odbočka z Petržalskej radiály R18) po Švabinského ulicu. V budúcnosti bude možné pokračovať ďalej na juh Petržalky. Aktuálne sa zlepší prístup k petržalskej plavárni, CC Centru a ostatným cieľom ležiacim v blízkosti trasy.

Začiatok cyklotrasy S492 na Jiráskovej ulici, ešte bez dokončeného vodorovného značenia.

Oba návrhy vznikli ako nízkonákladové (pre mesto takmer zadarmo, keďže po obnove povrchu bolo potrebné nové vodorovné značenie spraviť tak či tak, či už by bolo totožné ako pred obnovou, alebo nie). Cyklotrasy preto nie sú fyzicky oddelené od vozovky obrubníkmi, výškovo, či umiestnené mimo vozovky. Akékoľvek stavebné úpravy by projekty predražili, ale najmä výrazne oddialili. V budúcnosti však je možné vzniknuté cyklotrasy podľa potreby ďalej vylepšovať a vytvoriť aj stavebne oddelené úseky. Tieto dva projekty s tým dokonca rátajú, v priestore hlavných križovatiek by cyklisti mali ísť výhľadovo úplne mimo priestoru pre motorovú dopravu.

Cyklotrasy sú riešené ako dva jednosmerné obojstranné pruhy pre cyklistov, v priestore zastávok MHD niekedy ako spoločné s autobusmi. Šírka cyklopruhov nie je minimálna, ako je častým zvykom, ale sa odvíja od dostupnej šírky komunikácie. Dva priebežné jazdné pruhy majú šírku 3,25m (na bezpečnú jazdu autobusov) a sú doplnené odbočovacím pruhom (Jiráskova) alebo parkovacím pruhom (Mamateyova). Parkovací pruh slúži zároveň na oddelenie cyklistov od dynamickej motorovej dopravy. Zvyšný priestor vozovky slúži na samotné cyklopruhy. V ideálnych úsekoch má jednosmerný cyklopruh šírku až 2,2 m, čo umožňuje komfortné vzájomné predbiehanie sa cyklistov bez zasahovania do priestoru pre autá či väčší odstup od idúcich áut.

S382 Mamateyova

Cyklotrasa v smere do Ovsišťa začína plynulým prechodom zastávkového pruhu do pruhu pre cyklistov. Ten má konštatnú šírku 2,20 m.

V opačnom smere je cyklopruh široký 2,10 m a je vedený za parkujúcimi autami, od ktorých je oddelený ešte bezpečnostným odstupom 75 cm. Pruh je ukončený v križovatke pri Saleziánoch. Cyklisti idúci priamo môžu využiť pravý pruh pre autobusy (vďaka dodatkovej tabuľke „cyklisti voľno“). Výhľadovo bude cyklotrasa v križovatke Mamateyovej, Furdekovej a Šustekovej mimo hlavný dopravný priestor, čo si však vyžiada stavebné riešenie.

Pravý pruh môžu (ale nemusia) použiť aj cyklisti.

Dovtedy je alternatívou pre menej skúsených cyklistov prejazd poza bytové domy na Šustekovej smerom na Bosákovu ulicu – zobojsmernením tejto ulice pre cyklistov. Pre legálnosť tohto prejazdu pribudla aj možnosť odbočenia do/z Blagoevovej/zadnej vetvy Šustekovej s ostrovčekom uprostred vozovky.

Projekt myslí aj na napojenie cyklotrasy na vedľajšie ulice. Buď prerušením parkovacieho pásu v prípade Pankúchovej:

Alebo výjazdom do hlavného jazdného pruhu pred križovatkou a vjazdom z neho za križovatkou (Bulíkova, Poloreckého):

Na jemnejšie vyznačovanie prednosti v jazde slúži novinka, čakacia čiara tvorená malými plnými trojuholníkmi s vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy, tzv. žraločie zuby. Toto dopravné značenie bolo do našej legislatívy prebrané tento rok na základe dobrej praxe zo zahraničia a ide zrejme o prvé použitie na Slovensku.

Pri vychádzaní z vedľajšej ulice čakacia čiara jasne vyznačuje miesto na prípadné zastavenie vozidla ešte pred cyklopruhom, ktorý je súčasťou hlavnej cesty. Taktiež upozorňuje cyklistov na danie prednosti pred priechodom pre chodcov. V treťom prípade určuje, že cyklisti obočujúci vpravo z hlavnej dávajú prednosť vozidlá odbočujúcim z Mamateyovej vľavo (aby mohli plynule opustiť križovatku a neblokovali ju).

Na obrázku nižšie (z holandského Groningenu) sa vedľajšia cesta (cesta vzadu) pripája na hlavnú cestu. Križovatka je svetelne riadená, no jednotlivé čakacie čiary sú vyznačené. Vodič prichádzajúci najskôr dáva prednosť cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou (1), keďže sú vlastne tiež na hlavnej ceste. Následne (2) dáva prednosť autám idúcim po hlavnej ceste, priestor medzi cyklopriechodom a touto čiarou je dosť veľký na zastavenie osobného auta bez blokovania cyklopriechodu. Cyklisti idúci priečne (vo vedľajšom smere) dávajú prednosť autám i cyklistom v hlavnom smere (3). Vzájomné križovania chodcov a cyklistov, či cyklistov medzi sebou nie sú svetelne riadené. Celkovú situáciu križovatky si je možné pozrieť na Google StreetView.

Zdroj: Google StretView.

V priestore autobusových zastávok Bulíkova cyklotrasa využíva ich „objazd“, ktorý bol vybudovaný ešte v 90. rokoch 20. storočia. Jazda je teda možná poza prístrešok, kde je vyznčená cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešaným pohybom. Ak nebude stáť na zastávke autobus, je možný aj priamy prejazd cez zastávkovú niku.

Cyklotrasa končí pred križovatkou s Gettingovou. Výhľadovo budú cyklisti v tejto križovatke vedení bezpečne po jej obvode, ako je znázornené na obrázku nižšie. Realizácia stavebne oddelenej cyklotrasy sa dá očakávať v rámci projektu výstavby hlavnej cyklotrasy O4. Znázornené je tiež ďalšie pokračovanie trasy S382 smerom do Ovsišťa. V tejto etape pribudli ostrovčeky na bezpečenejší pohyb chodcov cez vozovku na oboch priechodoch, ktoré poskytujú väčší priestor na vyčkávanie.

Celé výkresy si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

1. časť2. časť3. časť

S492 Jiráskova

Na Jiráskovej sa nenachádza parkovanie priamo vo vozovke, je tu teda odlišné usporiadanie uličného profilu. Ulica má pre motorovú dopravu po jednom pruhu 3,25 m širokom v každom jazdnom smere, doplnenom v križovatkách odbočovacím pruhom.

Cyklisti majú v každom smere jazdy pruh široký 1,75 – 2,20 m (keďže vozovka sa smerom na juh zužuje). V priestore zastávok sa cyklopruh prechádza plynule do zastávkového pruhu.

Cyklotrasa začína na križovatke pri Kauflande, jazdný pruh od Romanovej je priebežný a vzniká tu cyklopruh široký 2,2 m. V opačnom smere za mostom cyklopruh plynule prechádza do jazdného pruhu na jazdu priamo a odbočenie vpravo.

Začiatok trasy pri Kauflande (ten sa nachádza dole).

Pri križovatke so Ševčenkovou je prejazd cyklistov cez zastávky široké 3,5 m, priame jazdné pruhy majú 3,25 m a odbočovací pruh do sídliska 3 m. Cyklopruh smerom k Chorvátskemu ramenu má v tomto priestore šírku 1,8 m.

Stredný pruh slúži ako odbočovací striedavo pre oba smery. Novo pribudla možnosť ľavého odbočenia k CC Centru pre autá (ale aj pre cyklistov). Čiara oddeľujúca cyklopruh je v priestore pred začiatkom odbočovacieho pruhu alebo za križovatkou prerušená, aby sa dalo na bicykli legálne odbočiť vľavo. Po CC Centrum sú cyklopruhy široké 2,2 m, ďalej vidno postupné zužovanie.

Vpravo hore CC Centrum, vľavo dole plaváreň.

Na križovatke s Prokofievovu sa kvôli nedostatočnej šírke ulice nepodarilo vytvoriť stredový ostrovček pre chodcov a peší priechod tak prekonáva celú šírku vozovky (tak ako doteraz).

Hore Prokofievova, dole Tupolevova.

Nielen chodcom, ale aj cyklistom v priečnom smere a autobusom liniek 96 a 196, ktoré majú na Prokofievovej konečnú zastávku, by pomohla prestavba križovatky na holandský spôsob zobrazený na obrázku nižšie.

Príklad možnej prestavby križovatky s bezpečným prejazdom cyklistov vo všetkých smeroch. V hlavnom smere (vidno podľa vyjazdenejšej vozovky) sú popri ceste jednosmerné pásy pre cyklistov, z vedľajších ulíc len krátke „zárodky“, ktoré sú vyústené do vozovky v rezidenčnej zóne. Zdroj: Google Maps.

Cyklotrasa zatiaľ končí na konci rekonštruovaného úseku, v križovatke so Švabinského, kde sa cyklopruh mení na pravý jazdný pruh. Výhľadovo by bolo vhodné predĺženie vo vozovke až po Lidl (Iľjušinovu) a ďalej mimo vozovky cez križovatku s Bratskou a Pajštúnskou.

Dočasné ukončenie cyklotrasy S492.

Celé výkresy si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

1. časť2. časť

O projekte

Projekt vypracoval Michal Ďurta, ktorý vyštudoval stavebné inžinierstvo v Dánsku, kde ďalej pokračuje v štúdiu nordic urban planning. Aplikované sú preto prístupy bežné pri navrhovaní bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Zadanie bolo limitované len na zmeny vodorovného a zvislého dopravného značenia, čiže v niektorých bodoch bolo treba ísť do kompromisov. Napriek tomu vznikol pomerne dobrý výsledok.

Príprava projektových dokumentácií nás každoročne stojí tisíce eur, je však jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť okamžité zlepšenie podmienok pre bicyklovanie aj pri slabšej pripravenosti samospráv. Vďaka Vašej podpore sa tejto činnosti budeme môcť venovať aj naďalej. Podporiť ľubovoľnou sumou nás môžete tu, ďakujeme!

Pokračovanie

Mesto Bratislava aktuálne pripravuje obnovu cyklotrasy S383 na južnej strane Bosákovej ulice, čím sa Mamateyova prepojí s trasou pri Chorvátskom ramene. Rozpracované sú aj ďalšie projekty, takže veríme, že v budúcnosti už bude proces prípravy a realizácie cyklistickej infraštruktúry fungovať tak ako sa patrí.

30 thoughts on “Dve nové cyklotrasy v Petržalke

 1. Vyzera to velmi fajn, konecne pekne vedenie cyklistov cez krizovatky. To uz je nedajboze aj po stanovisku KDI? Akurat trochu privela srafovania na moj vkus a uplne zbytocne pouzitie cisel cyklotras.

  Viem, ze C25 bola ikona, ale v novej vyhlaske je uz vyslovne uvedene, ze pruhove znacky (vsetky, teda aj 451-459) neinformuju o pripajacich a odbocovacich pruhoch, teda vsetky tie znacky v navrhoch su pouzite v rozpore s vyhlaskou.

  1. Srafovanie si vyziadali policajti, povodne v navrhu boli srafy s rozostupom 3 ciary – 5 metrov tri ciari, alebo podobne uz si to presne nepamatam, ale povedali ze ludia by v tych medzerach medzi srafami parkovali, ze to ma byt cele vysrafovane :)

   S tou 451-459 mate pravdu, tam malo byt napisane 411 – 419, ale koniec koncov tvar a sipky mali hadam v poriadku.

   1. To je jedno, ako som uz pisal, ziadne z pruhovych znaciek nemaju informovat o odbocovacich/pripajacich pruhoch. Na to sluzia vodorovne sipky. Tie pruhove su ozaj komplet zle.

  2. Podľa mňa sú tie čísla pod značkami dobrá vec. A ak by sa postupne v rámci výmien značenia dopĺňali aj ostatné, dalo by to celkom peknú možnosť odkázať iba na číslo trasy/trás, po ktorých treba nejakým smerom ísť.

   1. Hm, takze budem vediet, ze idem 2 min po S382, potom 1 min po S384, nasledne 3 min po R18 v subehu s R38, pretnem O4, 2 min po S492, atd., hoci neviem, ci idem smerom na Jarovce, Ovsiste alebo do centra. Odkazovat na cisla tras ma vyznam napr. pri EuroVelo 6, ak by slo krizom cez Petrzalku, ale toto tu ma vyznam pre cyklistu 0,0.

    1. Toto neberte ako kritiku, prosím, predpokladám, že projektant len dodržiaval legislatívne požiadavky… Ale to sa mi len zdá alebo je u nás v porovnaní so zahraničím pri budovaní cyklotrás nutné používať oveľa viac zvislého značenia?

     Načo je vlastne dobrá taká značka 221, nieto ešte tie pod ňou? Bez nej by tam mohli legálne parkovať autá alebo čo?

  3. No, môžme to považovať za akýsi posun vpred, ale stále je tam veľa nezmyslov a vidno že to bolo robené od stola za výkresom a bez zmeny akéhokoľvek myslenia, lebo sú tam zase neprirodzené pohyby cyklistov v križovatkách a tie zastávkové BUS pruhy a pruhove značky v rozpore s vyhláškou, šípky nekorešpondujú akože s pruhovymi značkami.

   Tie žraločie zuby sú tiež vo veľa prípadoch nevhodne použité. Už to vidím že namiesto čakacej čiary v podobe čiary, budú všade dzigať tie trojuholníky.

   Použitie pred priechodom pre chodcov je už úplný nezmysel lebo značka priechod pre chodcov sama o sebe niečo reguluje. A pred priechodom sa prednosť v jazde nikomu nedáva.

   1. Bolo to spravene od stola, ale v ramci dost obmedzenych kompetencii to je pomerne nadstandartne riesenie v BA. Pripominam ze projekt bol iniciovany cyklokoalicou ked uz frezovali asfalt, mesto nemalo pripraveny ziadny projekt mysliaci aj na cyklistov. A kedze uz frezovali musli mat odsuhlaseny nejaky iny projekt, ktory neratal so stavebnymi upravami ulice(sirkovymi) a tym padom sme boli limitovani len na upravu VDZ.

    Sipky neodpovedajuce ZDZ pred krizovatkou bola na ziadost policajtov

    1. Áno chápem, veď píšem, že celkovo je to posun vpred, avšak treba byt perfekcionista.

     S KDI treba neustále argumentačne bojovať a neustupovať im. Veď nemôžu nútiť projektanta a schvaľovacie orgány záväzným stanoviskom aby cestný správny organ schválil určenie DZ v rozpore s vyhláškou a mnohokrát aj v rozpore so zdravým rozumom.

     Často krát Ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Treba si uvedomiť že policajt za to určenie nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak sa nechá projektant opantať policajtom, preberá za tie hlúposti zodpovednosť on a následne cestný správny organ.

     A keď bude prúser, policajti sa vždy vyvinia a povedia že to schválil cestný správny organ a oni dávajú len záväzné stanovisko.

   2. Podľa mňa je súčasný stav neporovnateľne lepší ako boli zaparkované autá popri ceste. A pre cyklistov (a aj chodcov) je podstatne bezpečnejší ako je prejazd cez Saleziánov, ktorý závisí od „otvorenia dverí“ plus od davov ľudí náhodne roztrúsených na chodníku.

 2. K trase 382, ktorá sa konečne reinkarnovala po 25 rokoch :-)
  Na tomto obrázku https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2020/07/gettingova.jpg je pri zelenom podklade prerušovaná čiara, aby sa dalo pokračovať rovno do Ovsišťa aj po ceste. V realite je tam na ceste nakreslená plná čiara.
  Pred odbočkou doprava na Blagoevovu je v reáli osadená značka koniec cyklotrasy a rovno pod ňou biela tabuľa „cyklisti obojsmerne“ smerom na zastávku Šustekova. To bude zrejme tiež nie úplne v zmysle návrhu.
  Obávam sa, aby v realite nebolo viac takých rozporov s pôvodným zámerom…
  Je škoda, že keď už rozkopali celú cestu, tak nechali pôvodný starý betón pri bývalých nikách pre zastávky MHD – veď tadiaľ pôjdu „len“ bicykle… – po daždi sa tak vyskytujú mláky presne v cyklotrase.
  Podobne aj s JCD prístreškami na zastávkach – ak cyklista vybehne na zastávku po tom nájazde, tak má prístrešok presne v dráhe – na jednej strane je za prístreškami chodník v pôvodnom stave z 1980-90s a v druhom smere za prístrešky tuším položili dlažbu…

  K „papierovo“ nakreslenej trase len 2 drobné detaily
  1) je škoda, že ten nový ostrovček na priechode v križovatke s Gettingovou nebol užší, potom by cyklosmer Ovsište mohol ísť aj ďalej „po ceste“ a nemuselo by sa „niekedy v budúcnosti“ zasahovať do trávnika a kosiť stromy.
  2) či by nebol lepší namiesto parkoviska buspruh, keďže ten sa tam robil pôvodne cca od kontajnerov práve kvôli tomu, že na semaforoch čakali autá a tým pádom sa busy nevedeli dostať na zastávku a čakali tiež. Čiže je pravdepodobné, že onedlho tam začnú nabiehať meškania a bude sa tvrdiť, že to je kvôli cyklotrase…

  1. V realite je tam na ceste nakreslená plná čiara.
   – neviem kto realizoval malovanie, ale tych svojvolnych zmien VDZ je viac, aj na Jiraskovej to nie je celkom v sulade s navrhom.

   Pred odbočkou doprava na Blagoevovu je v reáli osadená značka koniec cyklotrasy a rovno pod ňou biela tabuľa “cyklisti obojsmerne”
   – o tejto chybe vieme, magistrat bol uz informovany, znacka obojsmernej jazdy ma byt osadena na zaciatku jednosmerky a priblizne v strede jednomserky kde je tiez zakaz vjazdu a na konci ulice, (1/3 z tychto znaciek sa im podarilo osadit spravne na prvy pokus :))

   nabehy poza zastavku sa budu (dufam) riesit dodatocne

   1) je škoda, že ten nový ostrovček na priechode v križovatke
   – je tam naznacene trasovanie obojsmernej cyklotrasy O4, ktora sa momentalne pripravuje, keby tam ta priecna trasa nie je, ostrovcek je uzsi a trasa je priebezna. Ale nakolko tam bude obojsmerna trasa skrz povodnu 4 prudovku a aby cyklisti mali bezpecnu moznost zmeny smeru mimo tazku dopravu, su navrhnute vylucene napojenia na trasu O4 a sirka ostrovceku, (v buducnosti pevny ostrovcek) by mal sluzit ako bezpecne miesto pre prechod cyklistov a aj chodcov.

   či by nebol lepší namiesto parkoviska buspruh,
   – odstranit parkovacie miesta na celej strane ulice je v Bratilave pomerne odvazny krok :), sme radi ze nam presla takato uprava. Dopravny podnik pripomienkoval nutnost bus pruhu pred krizovatkou. Do buducna je mozne parkovaci pruh vyuzit ako bus pruh, ak si to situacia vyziada.

   Dakujem za prispevok :)

   1. Ďakujem za odpovede :-)

    To s tou značkou mi pripomína, ako keď robili buspruh na Štefánikovej – na začiatku dali značku „koniec buspruhu“ a na konci začiatok. :-)

    1) O4
    Toho sa práve bojím, že či ten „dočasný“ stav nebude ďalších 10-15 rokov, ako býva v BA podmienkach štandardom. Ale ak by to malo byť v dohľadnej dobe, možno do roka, tak by to snáď tú sezónu počkalo. Škoda, že cestu Gettingova-Ovsište prerábali vlani či predvlani, teraz asi nebude veľmi ochota to maľovať nanovo.
    K tej O4 ešte jedna myšlienka – bol by potom problém potiahnuť to potom až k Dolnozemskej (aspoň ako zlúčený chodco-cyklochodník) a napojiť na bývalú cyklotrasu? Tam je však potrebná výmena asfaltu na chodníku a aj popri Dolnozemskej a potom pri tom zjazde asi aj znovunakreslenie prejazdu cez Dolnozemskú smer lesík.

    2) buspruh
    Sa čudujem, že vôbec niekto povolil zrušenie parkovania po celej jednej strane (pri plote) :-) A dokonca vrátane parkovania priamo v križovatke výjazdu Pankúchova. V kombinácii s maľovaním modrých miest na parkovisku.budú „VoziaciDetiDoŠkolyAŠportovcovNaFutbal“ od septembra prskať ako diví.
    Som celkom zvedavý, či to začnú aj kontrolovať, lebo už včera jeden expert stál na betóne cyklotrasy pred nájazdom na zastávku.
    Tam predpokladám, že ten buspruh sa asi časom čiastočne obnoví. Pokiaľ to nezasiahne do cesty, tak by to snáď nemal byť problém. Len 2,20 sa mi zdá na buspruh úzka cesta (priznám sa, že normu nepoznám), asi v budúcnosti treba rátať s tým, že potom zoberú aj časť tej trištvrtemetrovej rezervy na šírku pruhu 2,90-3,00.

    Inak, keď sa bude maľovať na chodníku 383, tak na ani nie 2-ročnom asfalte je už pri Kvásku pekný výtlk. Podobne bude diera aj medzi dopravným ihriskom a trhoviskom, kde do asfaltu pôvodne zavalcovali šišku a teraz po nej ostala diera.

    1. 1) dnes mi volal projektant pracujuci na O4, pre napojenie tras. Myslim ze toto riesenie je fakt len docasne (nie v obdobi 15 rokov :))

     pokracovanie usporiadania mamateyovej smerom dole ulicou by v buducnosti nemal byt problem, policajti boli dokonca nadseni ze sa mzsli aj na rozisrenie trasy.

     2) dlhsi bus pruh by sa musel riesit zabranim parkovania, bufferu aj casti cyklopruhu

     zavalcovana siska v asfalte je top :D

     1. Asi niekto dostal vypapuľované, lebo to ukončenie plnou čiarou na Gettingovej je už efektne premazané tmavou na prerušovanú čiaru. :-)

     2. To ukončenie sme preposielali mestu hneď ako ste nám to poslali, tak sa asi posnažili, vďaka za info :)

 3. Toto je najhroznejsi projekt ktorý sa neoplatí komentovať ľudia čo tam bývajú sú zhrozený PS kolóna byciklov asi 50-70 ks poškodzovali auta na krajnici boli bez doprovodu policie ktorá tam prišla že dodatočne akej sa sťažovateľ začal rozprávať s políciou prečo poškodzujú auta popri krajnici tá cyklotlupa padla otázka a ktorý to bol z tých 70 vyzerali ako keby boli pod nejakými omamnými látkami trhali auto to ako opice. Pokladám si otázku pre tieto indivíduá sa robila cyklotrasa pre týchto ľudí. Je to hnus. K tomuto sa už ozaj nedá nič povedať. Viac-menej asi eurofondy ako poznamenal v hneve z obyvateľov.

  1. A teraz by bolo vhodné skúsiť to napísať ešte raz a zrozumiteľne. O čo vlastne v tom zmätočnom príspevku ide, prosím?
   Pretože pokiaľ poznám miestnu situáciu, tak na krajnici predsa nemá byť žiadne auto.

   Čo sa týka ľudí, ktorí tam bývajú, to myslíte vchody 17-19-21-23?
   Ak myslíte tie, tak použitím Vašej generalizácie vinníkov – presne títo ľudia (teda parafrázujúc predošlý príspevok – tlupa obyvateľov) s obľubou parkovali napríklad na parkovisku na Pankúchovej (to, našťastie, už pred pár dňami stihli premaľovať na modro), prípadne priamo v križovatke Pankúchova-Mamateyova a blokovať výhľad do križovatky. Myslím, že už obsadili autami aj ten chodník, čo býval pri bývalom ihrisku pri škôlke a pri jazde po chodníku nadávajú chodcom, prečo im, preboha, nechcú uhnúť.
   Rovnako ako bolo dobrým zvykom tejto tlupy pri ceste smerom ku škole/autu hádzať smeti do kontajnerov, ktorých odvoz platili obyvatelia iného domu (tie sú už našťastie tiež uzamykateľné).
   V zmysle Vášho rozhorčenia – pre takýchto ľudí je potrebné opravovať cesty?

 4. Doplnkova znacka (cyklisti obojsmerne) pod cykloznackou pred odbockou Blagoevova dnes uz bola prec, ale stale nie su vymalovane odbocky Pankuchova (tym padom su tam vecer zas v krizovatke zaparkovane 4ks aut s vodicmi IQ nula) a Blagoevova, plus tusim chyba aj priecny pas ukoncujuci to parkovisko pred odbockou Blagoevova.

 5. @Michal – Samozrejme, že spravil, ale tuším len z tých dvoch odbočiek :-) Možno to pôvodne mysleli ako vymaľovaný prejazd do protismeru – alebo predpokladaný návrat ľavostrannej premávky spred 1939 :-)
  Inak, nechcem sa v tom príliš babrať, ale nemá sa najprv dávať zelený podklad a až potom sa naň nanáša piktogram bicykla? Lebo zelená omaľovánka pri Gettingovej teraz tiež vyzerá celkom zaujímavo. :-)

 6. Mal by som jednu dopravnu otazku – ta predvest, co je na zastavke Sustekova smerom k Lidlu (proste ten elektrickovy semafor) sluzi iba pre busy vychadzajuce zo zastavky, alebo signal “volno” plati aj pre cyklistov, ktori pokracuju z cyklopruhu cez zastavkovu niku dalej?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.