Dve nové cyklotrasy v Petržalke

Pripravenosť projektov cyklotrás, či už stavebných alebo jednoduchších, spočívajúcich v zmenenej organizácii dopravy (zvanej aj „maľovanie“), sa ani v roku 2020 zásadne nezmenila. Pripravené nebolo takmer nič. Takže pri rekonštrukciách komunikácií nestačí „siahnuť do zásuvky“ a vytiahnuť hotový projekt, ktorý by v lokalite zlepšil doterajší stav. Aby mesto mohlo alokovať kapacity do prípravy projektov v…

Read more »