Merania ovzdušia v Bratislave ukázali vysoké hodnoty nebezpečných častíc

Tlačová správa z dňa 26. 11. 2019

Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie meria v uliciach kvalitu ovzdušia, ktoré v Bratislave znečisťuje najmä automobilová doprava. Občianske merania prebiehajú na frekventovaných križovatkách a v blízkosti škôl, od 19. do 29. novembra, teda pred a počas Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie, kde sa stretávajú vysokopostavení politici a odborníci, aby diskutovali o tomto probléme, ktorý vážne ohrozuje naše zdravie a životy.

Zdroj: TASR

„Meraním chceme upozorniť na potrebu výraznejších opatrení na ochranu ovzdušia a lepšiu informovanosť občanov. Už prvé predbežné výsledky potvrdili, že každodenne dýchame v Bratislave vzduch, ktorý nám škodí. Na viacerých miestach sme zaznamenali zvýšené hodnoty ultra jemných častíc, ale aj PM 2,5 a PM 10. Všetky majú nepriaznivý vplyv na celý organizmus, pritom tí najbezbrannejší, osobitne deti a seniori, trpia najviac. Od politikov, ktorí sa stretnú v Bratislave, očakávame razantné kroky – chceme vedieť, čo dýchame a chceme zdravšie ovzdušie,“ povedala Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.

Doterajšie merania občianskej iniciatívy ukázali, že kvalita ovzdušia na viacerých miestach v Bratislave je horšia, než je stav vedeckou obcou považovaný za “čisté mestské prostredie”. Merania ukázali zvýšené aj priemerné hodnoty, aj oscilujúce hodnoty, ktoré sú z hľadiska meraných ultra jemných častíc nebezpečnejšie. 

Nárazová a krátkodobá expozícia vysokým dávkam ultra jemných častíc je rizikom, pretože organizmus proti nim nemá vytvorené obranné mechanizmy. Pre svoj miniatúrny rozmer sa nezachytia v dýchacích cestách, ale sa jednoducho šíria krvou a usadzujú v celom tele. Spôsobujú tzv. neuro-toxicitu organizmu, ktorá sa prejavuje podráždením a zápalmi a môže vyústiť do závažných srdcovo–cievnych a dýchacích ochorení. Rozsiahla kanadská štúdia potvrdila aj súvis ultra jemných častíc s nádorovými ochoreniami mozgu.

„Kvalita ovzdušia sa dotýka všetkých, ktorí vzduch dýchame, bez výnimky. Alarmujúce hodnoty ukazujú, že pre zdravší a kvalitnejší život v meste je nevyhnutné podniknúť kroky, ktoré povedú k obmedzeniu automobilovej dopravy. Recept nie je zložitý – budovanie oddelenej cyklistickej infraštruktúry, upokojovanie dopravy a zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Na Slovensku je tiež potrebné zlepšiť zber dát a tieto spracovať do podoby zrozumiteľnej bežnému človeku, nakoľko v informovanosti aj podľa Európskej komisie zaostávame najviac,“ podotkol Dan Kollár z Cyklokoalície, ktorá je členom iniciatívy.

Príloha

V dňoch 19. – 25. 11.  občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie namerala 37 hodín a 35 minút. Z toho jedno meranie bolo 24-hodinové kontinuálne, statické meranie počas víkendového pokoja a 60 minút merania v interiéri školy. Ostatných 10 hodín a 25 minút merali na križovatkách, v okolí škôl a 2 hod 10 min trvali cyklo-prejazdy.

Lokality

Merania zatiaľ prebiehali v týchto lokalitách:

 • Ev. ZŠ Palisády (exteriér aj interiér)
 • ZŠ na Vazovovej ulici (exteriér)
 • ZŠ na Novohradskej ulici (exteriér)
 • Hodžovo námestie
 • Trnavské mýto
 • Račianske mýto
 • Trenčianska (prejazd)
 • Šancova (prejazd)
 • Záhradnícka (prejazd)
 • Viedenská cesta (prejazd)

Prístroje

Na meranie bola  použitá kombinácia prístrojov:

 • Model 3330 OPS (Optical Particle Sizer) – prístroj meria na princípe rozptylu svetla od 0.3 do 10 mikrometrov
 • Model 3910 NanoScan – prístroj triedi častice na princípe pohyblivosti v elektrickom poli od 10 do 300 nanometrov.

Spolu prístroje merajú online veľkostnú distribúciu aerosólových častíc od 10 nanometrov do 10 mikrometrov.

Použité prístroje sú určené najmä na meranie ultrajemných častíc (UFP), ktoré sa stanovujú počtom UFP na cm3. Meraniu UFP sa už niekoľko rokov systematicky venuje ACTRIS – sieť renomovaných vedcov. Dlhodobým meraním a porovnávaním určili, že v typickom čistom mestskom prostredí je hodinový priemer menší ako 20 000 UFP na cm3. Pre porovnanie, napr. v Tatrách je priemer okolo 2000 UFP na cm3. Aktuálne prebiehajúce merania ukázali v niektorých častiach Bratislavy oscilácie nad 150 000 cm3

Prístroje občianskej Iniciatíve za čisté ovzdušie zapožičala firma TSI. TSI je najdlhšie pôsobiaca firma na svete v oblasti monitoringu aerosólov v ovzduší. Bola založená v 60-tych rokoch vedcami z oblasti aerosolového inžinierstva v Mineapolise a dodnes patrí k najväčším inovátorom v meraniach nanočastíc (ultra jemných častíc) v atmosfére a v aplikovanom výskume.

Čo meriame

UFP – ultra fine particles – ultrajemné častice alebo aj PM0,1 majú veľkosť niekoľko nanometrov. Sú rozptýlené v ovzduší a to dôsledkom ľudskej činnosti – doprava, kúrenie, priemysel – alebo prírodnými procesmi – výbuch sopky, lesné požiare. 

Ich malý rozmer je podstatou ich nebezpečenstva, pretože prechádzajú cez pľúca do krvi a môžu tak závažne poškodzovať organizmus. Zároveň sa na ne môžu viazať aj iné škodliviny, čím sa stávajú nosičom ďalších nebezpečných látok (ťažké kovy, organické látky). Organizmus inak reaguje na UFP než na väčšie častice a človek nemá obranné mechanizmy proti ich účinkom. Nárazová a krátkodobá expozícia UFP je nebezpečná, osobitne pre niektoré najviac ohrozené skupiny. 

Hoci limity pre UFP zatiaľ nie sú záväzne stanovené, v čistom mestskom prostredí je hodinový priemer menší ako 20 000 UFP na cm3. Zároveň aktuálne diskusie o závažných dopadoch UFP na zdravie z vedeckej obce prenikajú na pôdu Svetovej zdravotníckej organizácie a je to zrejme len otázkou času, kedy budú kvalitu ovzdušia záväzne určovať UFP popri NOx a PM.

PM10 a PM2,5Particulate matter, zjednodušene aj polietavý prach – častice PM sú častice s veľkosťou menej ako 10 nanometrov, respektíve 2,5 nanometra. Čím menšia je častica, tým ďalej sa v ľudskom organizme dostane. Kým PM10 zväčša preniknú do horných dýchacích ciest a spôsobujú najmä respiračné ochorenia, častice PM2,5 už dokážu preniknúť aj do dolných dýchacích ciest a menšie aj do krvi. Častice PM10 sú hranicou, po ktorú sa s nimi naše telo dokáže vysporiadať, zachytia sa v nose alebo sa napríklad vykašlú. Práve PM10 a menšie častice sa už dostanú do tela a uchovávajú sa v ňom.

Výsledky

Pre ilustráciu zverejňujeme výsledky niektorých meraní, pričom kompletné výsledky budú zanalyzované a zverejnené po ukončení všetkých meraní.

Merania sme mohli uskutočniť aj vďaka Vaším príspevkom a 2 % z dane. Ďakujeme, vážime si to.

One thought on “Merania ovzdušia v Bratislave ukázali vysoké hodnoty nebezpečných častíc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.