Projekty

Neúplný zoznam projektov mesta.

Kód / NázovPopisStavDotknuté cyklotrasy
Trenčianskasprejazdenie úseku, oprava povrchu, riešenie križovanív realizáciiR26
Rendez - Vajnoryrozšírenie cestnej komunikácie pre cyklsitov a vybudovanie spojenia ŽST BA-Východ s ŽST BA-Vajnoryrealizácia 04/2015R74
Devínska cesta, úsek Tieňava, 2. časťodvodnenie, oprava povrchuv prípraveEV13, R51
Alstrova - Pekná cestanapojenie Krasnian na Juravu, prepojenie Rače s centromštúdia, DUR a DSP v realizáciiR33
Most SNP - AuparkštúdiaO3
Berg - Čunovoobnova značeniaPD, chýba súhlas SVPEV6
Blumentálska - Obchodnácyklopiktokoridor, povolenie vjazdu pre cyklistovzrealizované, chýba však oficiálne povolenie vjazdu na Obchodnú ulicuR13, R14
Devínska Nová Ves - Lamač (Dúbravka)štúdiaO8, O9, R11, R12
Mláka (Devínska Nová Ves - Lamač)projektová dokumentácia, chýba súhlas vlastníka
Historický okruhčiastočne zrealizované, chýbajú úseky na Židovskej (je potrebný súhlas KDI), prepojenie na nábrežíO1
Chorvátske rameno (ČOV - hrádza)prepojenie cyklotrasy popri Chorvátskom ramene s hrádzoustavebné povolenie vydané, realizácia podľa financiíO6
Jarovce - hrádzaštúdiaO8
JelačičovaštúdiaS250
Karloveské ramenoDSP, chýba súhlas vlastníka (Univerzita Komenského)EV13, R51
Rázusovo nábrežieštúdiaO2
Podunajské BiskupiceŽST PB - Trojičné nám.projekt organizácie dopravyO8
Pribinovaúsek Umelka - EuroveaPD vypracovaná, chýba súhlas nového majiteľa EuroveaR27
RačianskaUrsínyho - Ovručskáštúdia, otázna realizácia kvôli projektu Pri MýteR13
Račianska radiálaŽST Vinohrady - Pekná cestaprojekt organizácie dopravy vypracovaný, chýbajú súhlasy dotknutých stránR13
Slovnaftská radiálaZátišie - SlovnaftskáštúdiaO5
Štúrova - Bosákovav realizácii ako súčasť nosného dopravného systému MHDR18
Trnavské Mýto - Zlaté Piesky (Vajnory) - (Rendez)štúdia, je potebné rozhodnúť o definitívnom trasovaníR35