Košická - spoločný pruh pre MHD a cyklistov a ďalej samostatný cyklopruh

Cyklokoalícia navrhla mestu 11 prioritných trás, ktoré spoja uľahčia spojenie mestských častí na centrum. Keďže mesto je zadĺžené a rozpočet krátený, Cyklokoalícia poskytla zoznam rýchlo a lacno uskutočniteľných zmien, ktoré zlepšia podmienky pre cyklistov v Bratislave. Väčšina navrhovaných cyklotrás sá dá riešiť takmer výlučne vodorovným značením v cene pár tisíc Eur (na porovnanie nedokončený cyklochodník…

Read more »

Prezentácia priorít v A4

Cyklokoalícia sa v stredu 11.5. zúčastní diskusie o cyklodoprave v A4 od 18:00. Diskusie sa zúčastnia Michal Feik z bratislavského Magistrátu, Ján Budaj a možno príde aj primátor Milan Ftáčnik. Na úvod Cyklokoalícia odprezentuje svoje návrhy na prioritné zmeny v meste tak, aby cyklisti začali byť viditeľní a rešpektovaní. Zároveň uskutočnenie vybraného značenia a rýchlych…

Read more »