Mesto nepriateľské ku chodcom – zákazy a parkujúce prekážky

Mesto nepriateľské ku chodcom - zákazy a parkujúce prekážky