Návrh riešenia 1: Zrušenie cyklopruhu (zrušením platnosti značky) a doplnenie značky pozor cyklisti.

Návrh riešenia 1: Zrušenie cyklopruhu (zrušením platnosti značky) a doplnenie značky pozor cyklisti.

Návrh riešenia 1: Zrušenie cyklopruhu (zrušením platnosti značky) a doplnenie značky pozor cyklisti.