Chodci a cyklisti spolu na nábreží vs. developerské plány na zúženie promenády

Na začiatku bol Ďurkovský a predaj pozemkov na nábreží. Keďže na pozemkoch stálo PKO, ktoré developer nevlastnil, potreboval ho zbúrať. Aj to sa podarilo, PKO bolo za súčasného primátora predané za euro a zbúrané (bez platného búracieho povolenia). Mesto sa navyše zmluvne zaviazalo, že nebude developerovi „kecať“ do projektu, v podstate, že bude so všetkým čo developer navrhne súhlasiť. Spoločnosť Henbury Development (J&T Real Estate a Cresco) s veľkou pompou predstavili nové nábrežie s planetáriom. Planetárium na nejakom akože námestí. Námestie v mojom ponímaní je väčší priestor plný života, s ľuďmi, a preto považujem planetárium, budovu, ktorá je utiahnutá sama do seba, bez okien, ako najhlúpejšiu stavbu vhodnú na naše nábrežie. Poďme ale ďalej. Málo sa hovorilo o tom, a z vizualizácii to ani nie je moc vidieť, čo tam má naozaj stáť. Ide predsa o lukratívny priestor. Hoci všetky vizualizácie ukazovali nezmyselné planetárium, tu ide o River Park 2. Ide o dve obrovské hmoty. Jedna časť bude patriť J&T, druhá Cresco. Budú zrejme stavebnou čiarou nadväzovať na River Park, čo znamená, že obe spoločnosti si umiestnia na svojej časti pozemku napr. dve podlhovastné budovy, jednu k Dunaju a jednu k električkovej radiále. Možné umiestnenie budov na obrázku nižšie:

Možné rozloženie budov (červené obrysy) a námestie s planetáriom (modrý obdĺžnik) v porovnaní s veľkosťou existujúceho verejného priestoru pred v súčasnom River Parku.
Vpravo (čierna plocha) budovy súčasného River Parku. Vľavo (šedá plocha) územie budúcej výstavby na nábreží (bývalé PKO). Červené obrysy zobrazujú možné rozloženie budov a modrý obdĺžnik medzi nimi zase námestie s planetáriom. Námestie s planetáriom má byť len o niečo väčšie ako existujúci verejný priestor pred River Parku.

K tomu by som ešte dodal, že keď si porovnáme priestor pre to námestie s planetáriom, tak je to približne rovnaký priestor ako ten verejný priestor pred River Parkom, kde zvykne byť v zime klzisko. Zdá sa vám to dostatočný priestor?

Obdobne široké bude námestie medzi budovami J&T a Cresco, na ktorom bude navyše planetárium.
Približne obdobne široké (podľa náčrtu od developera) bude námestie medzi budovami J&T a Cresco, na ktorom bude navyše planetárium.

A teraz si tam ešte predstavte to planetárium :)

Plán J&T na zrušenie cyklotrasy na nábreží

Už niekoľko mesiacov sa pritom vedie diskusia o cyklotrasy na nábreží. Tá tu existuje už dlhé roky a je jednou z hlavných cyklistických tepien mesta. Je to jediná logická spojnica z Karlovky či Devína, ale využíva ju aj mnoho Dúbravčanov. Cyklistická radiála R11 je zachytená aj v strategických dokumentoch mesta, vrátane tento rok schváleného Územného generelu dopravy a existujúceho platného Územného plánu hl. mesta. J&T má už dlhoročné skúsenosti v znepríjemňovaní života cyklistom, napr. ilegálnym osadením retardéru na cyklotrase, prehlasovaním cyklotrasy Pribinova (pri Tower 115) za dočasnú, blokovaním výstavby cyklotrasy na Pribinovej pred Euroveou (náš návrh tu), ale teraz to došlo najďalej.

Z nábrežia chce spraviť pešiu zónu a donútiť cyklistov celým nábrežím jazdiť rýchlosťou chôdze, čo predĺži čas jazdy z Karlovky do centra cyklistom o 20 minút¹, alebo obchádzať nábrežie cez Petržalku, čo predĺži čas jazdy v úseku Most Lafranconi – Most SNP cyklistom o viac ako 75% (z cca. 6,5 minút na takmer 12 minút)².

¹ Výpočet bol realizovaný pri rýchlosti bicykla 20 km/h a chôdzou podľa výpočtu Google Maps
² Merania boli realizované na mestskom bicykli s jedným prevodom priemernou rýchlosťou cca. 20 km/h

Developer sa snaží vyvolať rozbroj medzi cyklistami a chodcami, s tým, že na nábreží nie je dosť miesta a preto sa cyklisti musia podriadiť. Ha! Ale na nábreží je fakt veľa miesta! Na nábreží sú dve širokánske cestičky oddelené od seba pásom zelene so stromovou alejou, ktorá vytvára príjemný chládok počas letných horúcich dní. Čo developer zabudol povedať je, že on chce jednu z týchto cestičiek zrušiť a tú bližšie k Dunaju sa im už podarilo pri rekonštrukcii zúžiť. Niet sa čomu čudovať, že na novom nábreží (ak politická vôľa developerovi dopraje) bude tlačenica. Nedovoľme developerovi ukradnúť nám nábrežie. Nedovoľme mu, aby zabral všetok priestor terasami, reklamami a inými vychytávkami ako v projekte River Park, kde ku kolíziam medzi chodcami a cyklistami dochádza. Ale len preto, že od začiatku úmyselne zabudol na cyklotrasu a potom ju tam musel vopchávať dodatočne.

Toto je naša predstava nábrežia. Je založená na existujúcich šírkových parametroch nábrežia v úseku Most SNP – River Park, v priestore samotného River Parku aj v úseku River Park – Most Lafranconi.

Úsek Most SNP – River Park

Úsek Most SNP - River Park v súčasnosti. Nechápeme kto a prečo povolil takého hlúpe vyznačenie cyklotrasy stredom nábrežnej pomenády.
Úsek Most SNP – River Park v súčasnosti. Nechápeme kto a prečo povolil takého hlúpe vyznačenie cyklotrasy stredom nábrežnej pomenády. (foto: Cyklokoalícia)

Pred pár rokmi mesto vyznačilo na nábreží cyklotrasu priamo v strede promenády. Pripadá mi to ako úmysel, ako uškodiť cyklistom. Bolo jasné, že sa proti tomu zdvihne vlna kritiky, a to od chodcov aj od cyklistov. Cieľom bolo asi naštvať ich proti sebe.

Úsek Most SNP - River Park je dostatočne široký na to, aby tam mohla byť promenáda pre chodcov (4,2 m), cyklotrasa (2,5 m) a pri odsunutí lavičiek o meter dozadu vzniknú aj relax zóny.
Úsek Most SNP – River Park je dostatočne široký na to, aby tam mohla byť promenáda pre chodcov (min. 4,2 m), cyklotrasa (2,5 m) a pri odsunutí lavičiek o meter dozadu vzniknú aj relax zóny. (vizualizácia: Marek Záhradník)

Riešenie je jednoduché. V jednotlivých oddychových zónach posunúť lavičky o meter dozadu, čím vznikne dosť miesta na vystreté nohy, zaparkovaný kočík či pobehujúce dieťa. Cyklistickú trasu od zvyšku rozlíšiť povrchom – materiálovo i farebne. Chodcom vyhradiť čo najväčší priestor – vieme, že sa tam vojde min. 4,2 m chodník (pri cyklotrase 2,5 m).

Úsek pred River Parkom

Úsek River Park v súčasnosti. Developer "zabudol" na cyklotrasu a potom ju musel dodatočne vyznačiť, preto to vyzerá tak otrasne.
Úsek River Park v súčasnosti. Developer „zabudol“ na cyklotrasu a potom ju musel dodatočne vyznačiť, preto to vyzerá tak otrasne. (foto: Cyklokoalícia)
Minimalistická verzia: Úsek River Park by sa mal nanovo vybudovať, pričom časť určená pre cyklistov by mala byť z iného materiálu ako časť pre chodcov.
Minimalistická verzia: Úsek River Park by sa mal nanovo vybudovať, pričom časť určená pre cyklistov by mala byť z iného materiálu ako časť pre chodcov. (vizualizácia: Marek Záhradník)
Optimálna verzia: Úsek River Park by sa mal rozšíriť na úkor reklamných panelov, mobiliáru a veľkých terás. Terasy predsa môžu fungovať ako v centre - stoličky a stoly položené na zemi.
Optimálna verzia: Úsek River Park by sa mal rozšíriť na úkor reklamných panelov, mobiliáru a veľkých terás. Terasy predsa môžu fungovať ako v centre – stoličky a stoly položené na zemi. Chodci tu naozaj potrebujú viac priestoru. (vizualizácia: Marek Záhradník)

So súčasným River Parkom sa toho už moc nedá vymyslieť, tam ten priestor zostane aj po našom návrhu na zlepšenie pomerne stiesnený. Ale nenechajme developera urobiť rovnakú chybu aj v priestore zbúraného PKO. Aj Krajský dopravný inšpektorát poukázal na rokovaní o dopravnom riešení nábrežia na jediné problematické miesto nábrežia a to River Park a vystríhal pred opakovaním chýb. V zvyšných dvoch úsekoch navrhujeme jednoznačnejšie vymedzenie priestoru.

Úsek River Park – Most Lafranconi

Úsek River Park - Most Lafranconi v súčasnosti po rekonštrukcii. Priestor pre chodcov bol zúžený.
Úsek River Park – Most Lafranconi v súčasnosti po rekonštrukcii. Priestor pre chodcov bol zúžený. (foto: Cyklokoalícia)
Úsek River Park - Most Lafranconi by mohol o mesiac vyzerať aj takto. Cestička pri Dunaji ako chodecká a cestička za pásom zelene ako cyklistická. V súčasnosti nie je jasné, kadiaľ majú cyklisti jazdiť a preto môže dochádzať k občasným kolíziam. Riešenie je jednoduché a lacné.
Úsek River Park – Most Lafranconi by mohol o mesiac vyzerať aj takto. Cestička pri Dunaji ako chodecká a cestička za pásom zelene ako cyklistická. V súčasnosti nie je jasné, kadiaľ majú cyklisti jazdiť a preto môže dochádzať k občasným kolíziam. Riešenie je jednoduché a lacné. (vizualizácia: Marek Záhradník)
Úsek River Park - Most Lafranconi po dokončení planetária a polyfunkčných budov by mal zostať nezmenený. Developer musí strpeiť komunikáciu na svojom pozemku.
Úsek River Park – Most Lafranconi po dokončení planetária a polyfunkčných budov by mal zostať nezmenený. Developer musí strpeiť komunikáciu na svojom pozemku. (vizualizácia: Marek Záhradník)

Všetci developeri v meste musia strpieť na svojich pozemkoch rôzne typy komunikácii – vrátane odbočovacích pruhov, príjazdových ciest, chodníkov a cyklotrás. Prečo by tento projekt mal byť výnimkou? Pokiaľ developer ponechá obe cestičky, nábrežie bude dostatočne široké pre chodcov aj pre cyklistov. Nebude žiaden konflikt medzi cyklistami a chodcami, ktorý sa developer snaží umelo vyvolať.

Ako donútiť developera strpieť na svojom pozemku komunikáciu?

Pre úradníkov mesta existuje jednoduché riešenie, ako donútiť developera ponechať spevnenú plochu aj za pásom stromov (kde asi plánuje umiestniť svoje terasy a reklamné panely a kto vie čo ešte). Totiž každá podobná budova musí mať vyriešený peší prístup. Stačí ak mesto vyhlási cestičku bližšie k Dunaju za cyklotrasu. Developer tak bude musieť vybudovať na svojom pozemku chodník, aby zabezpečil prístup do budovy zo strany nábrežia. A ten chodník bude musieť byť riadne široký, keďže tvrdil, že tam bude množstvo chodcov. Potom je to už len formalita, aby sa značka označujúca cyklotrasu (bližšie k Dunaju) vymenila so značkou cestičky pre chodcov (obsluha budov) a mesto dosiahne, aby bola aj cyklotrasa aj promenáda pre chodcov.

Zahraničie nám ukazuje, že to ide

O tom, že ak sa chce ide to sa môžeme presvedčiť napr. na príklade z kanadského mesta Vancouver, kde majú na nábreží výškové budovy a development s vysokou hustotou osídlenia (teda niečo podobné ako na našom nábreží) a chodci i cyklisti sa naň zmestia.

Development s vysokou hustotou bývania i administratívy, cyklotrasa a pešia trasa na nábreží - Vancouver, Kanada.
Development s vysokou hustotou bývania i administratívy, cyklotrasa a pešia trasa na nábreží – Vancouver, Kanada.
Development s vysokou hustotou bývania i administratívy, cyklotrasa a pešia trasa na nábreží - Vancouver, Kanada.
Development s vysokou hustotou bývania i administratívy, cyklotrasa a pešia trasa na nábreží – Vancouver, Kanada.

V utorok sa dozvieme ako ďalej!

V utorok sa po dlhom čase opäť uskutoční Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu, pričom na programe dňa bude aj cyklotrasa na nábreží. O našom návrhu budeme členov komisie, vrátane primátora, informovať. Nábrežie totiž patrí ľuďom – aj chodcom aj cyklistom – nie developerom. O výsledku vás budeme informovať najneskôr v stredu.

Ďakujeme za podporu.

 

7 thoughts on “Chodci a cyklisti spolu na nábreží vs. developerské plány na zúženie promenády

 1. Peťo pozri pár drobných preklepov najmä v úvode článku (detaily) ale hlavne tu malo poriadne zaznieť, nie len odkaz na generel – ten záväzný nie je, ale na Územný plán, ktorý záväzný je a v tomto priestore vedie hlavnú cyklotrasu. Tiež som toho názoru, že cyklistický pruh tu nemusí byť taký rozšafny a hlavne nie stredom, ale to je zas len obrazom toho ako sa mesto (ne)stará.

  A že koexistencia medzi pešiakmi a cyklistami je – tomu je dôkaz Petržalské korzo, kto chce hľadá spôsoby – kto nechce hľadá dôvody.
  Jediné kolízne miesta sú letné sedenia natlačené bezprostredne k cyklotrase, čo by samo o sebe až tak nevadilo, ale každý jeden východ odtiaľ je zakrytý reklamou, zeleňou a pochopiteľne že chodci nevidia von a cyklisti nevidia chodca.
  Je to smutné a pánovi velice pro cyklistickému primátorovi treba pripomenúť po čích chrbtoch sa dostal tam kde je – už rýchlo zabudol s čím kandidoval… toš smrad peňazí je silnejší.

  1. Ďakujem. NIečo som opravil, ak ešte niečo vidíš pošli na peter@cyklokoalicia.sk :)

   Máš pravdu s tým ÚP.
   Cyklistický pruh je navrhnutý rozšafný v úseku, kde je dostatok priestoru pre širokú a komfortnú cyklotrasu. Min. šírku odporúčame 4 m (v úseku okolo FTVŠ/PKO), v ostatných úsekoch chápeme, že priestoru nie je nazvyš a tak max. 2,5 m.Na nábreží sa často jazdí vedľa seba, lebo bicykel má aj sociálny aspekt a ľudia sa pri jazde rozprávajú, preto ak je priestor, nechajme ho.

   Ďakujem za hodnotný komentár.

 2. Škoda, že zatiaľ chradne aj tých zopár lavičiek čo sú v tej časti nad mostom SNP. Cudzinci, ktori tam vystupujú z lodí majú O prvý dojem postarané. A keď ich tu ešte idú prekotiť niektori cyklisti, tak Goodbye Slovakia.

  1. Mnohí cudzinci vystupujú z lodí aj so svojím skladacím bicyklom, preto ich učrite teší fakt, že na nábreží (ako je to zvykom vo viacerých európskych mestách) je vedená cyklotrasa. To v akom hroznom je stave, aj tie lavičky, je druhá vec… ale to je celkový problém mesta, že nič neudržiava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.