Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov – pohľad z križovatky s Šuňavcovou

Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov - pohľad z križovatky s Šuňavcovou

Doplnenie dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že v protismere je povolená jazda cyklistov – pohľad z križovatky s Šuňavcovou