Mapa: Územným generelom dopravy určené riešenie, ktoré ako magistrát, tak developer nerešpektuje. (vyznačené cyklotrasy)

Mapa: Územným generelom dopravy určené riešenie, ktoré ako magistrát, tak developer nerešpektuje. (vyznačené cyklotrasy)