StreetMix: Duklianska ulica (súčasný stav)

StreetMix: Duklianska ulica (súčasný stav)

StreetMix: Duklianska ulica (súčasný stav)