Zákaz bicyklov v historickej časti Martina?

V Martine sa bude vo štvrtok hlasovať o novom všeobecne záväznom nariadení, ktoré okrem iného zakazuje vjazd do historickej časti mesta na bicykli. Tento krok považujeme za veľmi nešťastný, a preto sme všetkým poslancom adresovali otvorený list, v ktorom vysvetlujeme prečo. Svoj nesúhlas môžete dojsť vyjadriť aj osobne – v stredu 23. 10. o 16:00 sa stretneme pred Turčianskou galériou na protestnej cyklojazde.

Celý text otvoreného listu poslancom:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s najbližším zasadaním miestneho zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať dodatok č. 17 k VZN č. 76. Tento dodatok obsahuje okrem iného aj zmenu § 36, ods. 3., ktorým sa zakazuje vjazd na bicykli, skateboarde či kolieskových korčuliach do historickej časti mesta.

Navrhovaný zákaz vjazdu na bicykli považujeme za výrazný krok späť – proti udržateľnej mobilite v meste Martin. Sme presvedčení, že bude mať negatívny vplyv na rozvoj nemotorovej dopravy, ktorá prispieva k celkovému odbremeneniu mesta od hluku, emisii, ako aj priestorových nárokov individuálnej automobilovej dopravy.

Je samozrejmé, že pešia zóna má byť v prvom rade bezpečným priestorom pre chodcov. Zákaz vjazdu na bicykli je ale riešením neprimeraným. Skúsenosti zo zahraničných aj slovenských miest dokazujú, že koexistencia chodcov a cyklistov na pešej zóne je možná a prínosná. Riziká je možné znížiť vhodnejšími cestami – osvetou, prehľadným a intuitívnym dizajnom verejného priestoru, a vytvorením komfortných cyklotrás okolo historickej časti tak, aby cyklistami nebola využívaná pre tranzit, ale najmä ako cieľ cesty.

Zmenu VZN, pri ktorej možno predpokladať tak výrazné negatívne dopady, je navyše potrebné dostatočne odôvodniť – podľa dát nehodovosti. Režim s povolením vjazdu cyklistov bol na pešej zóne zriadený v roku 2014 po niekoľkomesačnom pozorovaní na viacerých úrovniach, ktoré ukázalo, že výskyt cyklistov na pešej zóne nie je problémom. Nemáme vedomosť, že by bol v nedávnej dobe realizovaný iný relevantný prieskum, ani Polícia SR nezaznamenala zvýšený počet kolízií v tomto priestore. Ak takéto údaje existujú, je potrebné ich obsiahnuť v dôvodovej správe.

Navrhované riešenie je tiež v priamom rozpore s Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta pre roky 2016 – 2023, ktorý predpokladá implementáciu prvkov na preferenciu cyklodopravy a zvyšovanie bezpečnosti cyklistov.

Výrazne problematickejšie vnímame v historickej časti mesta výskyt automobilov – aj tie zásobovacie však môžu byť v centrách miest v značnej miere nahradené nákladnými bicyklami, ako uvádza aj Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, schválená Vládou SR 7. mája 2013. Navrhovaná zmena VZN takto znemožňuje aj implementáciu tohto záväzného strategického dokumentu.

V mene občianskeho združenia Cyklokoalícia, ktoré sa zlepšovaním podmienok pre pešiu aj cyklistickú dopravu na Slovensku zaoberá od roku 2010, Vás preto žiadam o vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným znením VZN na zasadaní mestského zastupiteľstva. Martin bude vďaka vám zelenším, bezpečnejším a zdravším mestom pre život.

Zároveň Vám (a mestu Martin) ponúkame spoluprácu v oblasti rozvoja modernej mestskej mobility vrátane debarierizácie verejných priestorov pre chodcov a inkluzívnej cyklodopravy pre všetkých – od detí až po seniorov.

    S pozdravom,

Daniel Duriš

prezident
Cyklokoalícia

Cyklokoalícia je držiteľom ocenenia Senior Friendly 2018 za projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom, ktorý zlepšuje život seniorov (aj domovom seniorov v Martine vieme pomôcť s takouto cyklorikšou):

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.