O1 Historický okruh (1. okruh)

Funkcia

Okruh okolo pešej zóny v historickom centre mesta, najvnútornejšia cyklistická trasa a východisko hlavných radiál (značených R11-R19).

Vedenie trasy

Rybné nám. – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo nám. – Štúrova – Nám. SNP – Kamenné nám. – Jesenského – Hviezdoslavovo nám. – Rybné nám.

Navrhovaný 1. okruh s jednotlivými úsekmi. Podkladová mapa © OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest
Navrhovaný 1. okruh s jednotlivými úsekmi. Podkladová mapa © OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest

Trasa začína na Rybnom námestí a pokračuje pešou zónou s povoleným vjazdom cyklistov na Hviezdoslavovom námestí (O1A). Na Jesenského ulici je zóna 30 s cyklopruhmi (O1B), ktoré pokračujú jednosmerne aj na Štúrovej (O1C). Námestím SNP (O1D) prechádza trasa kombináciou cyklopruhov, cyklopriechodov, prejazdom pešej zóny i jazdou vo vozovke. Na Kapucínskej (O1E) je pešia zóna, kde majú okrem cyklistov povolený vjazd i električky, posledný úsek vedie pešou zónou na Židovskej (O1F) a pod Mostom SNP (O1G).

Celá trasa je vyznačená smerovými dopravnými značkami.

Možné zlepšenia

Po odstránení plotu americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí a opätovnom sprístupnení časti námestia na južnej strane námestia zriadiť obojsmernú cestičku pre cyklistov.

Po vylúčení motorovej dopravy a parkovania realizovať samostatnú cestičku pre cyklistov v rámci kompletnej revitalizácie Námestia SNP.

História

  • 11/2017 cyklopruhy na Jesenského a Nám. SNP, legalizácia prejazdu Kapucínskou a Židovskou, vyznačenie smerovými tabuľami
  • 2012 cyklopriechody na Nám. SNP, legalizácia vjazdu na Jesenského a prejazdu Nám. SNP