O10 Vonkajší okruh

Popis: Voľne kopíruje východnú hranicu mesta a prepája okrajové časti Bratislavy so susednými obcami.

Trasa: Svätý Jur ‐ Šúrsky kanál (JURAVA) ‐ Ivanka (okolo letiska) ‐ Most pri Bratislave ‐ Dunajská Lužná ‐
Kalinkovo ‐ Hamuliakovo ‐ kompa ‐ Čunovo ‐ trojmedzie

Stav: Časť cyklotrasy Jurava medzi Svätým Jurom a Vajnormi je vyznačená ako súčasť trasy O10. Pripravované pokračovanie Juravy na Ivanku pri Dunaju je tiež súčasťou tejto trasy.

Asfaltový povrch má aj úsek medzi Rovinkou, Dunajskou Lužnou, Kalinkovom a Hamuliakovom. Medzi Hamuliakovom a galériou Danubiana na priehrade pri Čunove premáva v letných mesiacoch cez víkendy a sviatky kompa, ktorá preváža aj cyklistov.

Samostatná cestička pre cyklistov je čiastočne aj medzi priehradou a Čunovom (v súbehu s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 6).