R19 Petržalské korzo

Trasa: Rybné nám. – Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska.

DSCF6213a
Cestička pre chodcov a cyklistov na Kopčianskej. Negatívom je povinnosť cyklistov dávať prednosť nielen na križovatkách, ale aj pri každom vjazde do dvora.