R61 Krčace – Lamač

© OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest
© OpenStreetMap contributors. Tiles courtesy of MapQuest

Popis: Spojenie Dúbravskej radiály s Lamačom. Územný plán spojenie Dúbravky a Lamača predpokladá po dnes neexistujúcej spojnici ulíc Dúbravčická a Podháj, ktorá však v dohľadnej dobe nebude existovať (problémom je chýbajúci most ponad železnicu), naviac toto spojenie nie je vo vyhovujúcej polohe pre jazdu z Lamača do centra.

Trasa: Štadión ŠKP – zimný štadión Dúbravka – Beňovského – železničná stanica Lamač – Lamačská cesta – Hodonínska

Navrhované členenie na úseky:

 • R61A Štadión ŠKP – zimný štadión Dúbravka
 • R61B Zimný štadión Dúbravka – Beňovského
 • R61C Beňovského
 • R61D Križovatka pri železničnej stanici Lamač
 • R61E Lamačská cesta (železničná stanica Lamač – Hodonínska)

Stav: Na trase nie sú žiadne opatrenia pre cyklistov a nie je ani vedená ako hlavná mestská cyklotrasa v územnom pláne. V návrhu priorít na rok 2014 je zahrnutá celá trasa na s cieľom vypracovať štúdiu a projektovú dokumentáciu.

R61A Štadión ŠKP – zimný štadión Dúbravka

Stav a problémy: Čiastočne asfaltová a čiastočne panelová cesta, najmä v panelovej časti s nevyhovujúcim povrchom. Zóna 30 s upozornením na výskyt cyklistov.

Návrh riešenia: Oprava povrchu.


Zväčšiť mapu

R61B Zimný štadión Dúbravka – Beňovského

Stav a problémy: Chodník vedúci vnútrom sídliska intenzívne využívaný aj menej skúsenými cyklistami. Jeho výhodou je v porovnaní s inými možnosťami priame smerovanie bez zbytočných zachádzok, absencia motorovej dopravy a plynulé stúpanie bez strát výšky. Cez Harmincovu ulicu vedie len priechod pre chodcov.

Návrh riešenia: Doplnenie priechodu pre cyklistov cez Harmincovu aj s nájazdom na panelovú cestu. Legalizácia pohybu cyklistov po chodníku buď zavedením zmiešaného pohybu alebo rozšírením chodníka a vybudovaním samostatných pásov pre chodcov a pre cyklistov.


Zväčšiť mapu

R61C Beňovského

Stav: Vnútrosídlisková cesta, po križovatku s Bagarovou málo frekventovaná. Bez výrazných problémov.

R61D Križovatka pri železničnej stanici Lamač

Stav a problémy: Frekventovaná a pre cyklistov komplikovaná a nebezpečná križovatka. Časť cyklistov jazdí po ceste, iní (obzvlášť rodiny s deťmi) po úzkych chodníkoch.

Návrh riešenia západnej časti:

 • Zrušenie súčasného priechodu pre chodcov.
 • Zväčšenie ostrovčeka medzi nájazdami na diaľnicu a vybudovanie obrubníkov okolo neho.
 • Vybudovanie priechodu pre chodcov a cez nájazd na diaľnicu zo smeru Lamač pre chodcov idúcich z Dúbravky na zastávku ŽST Lamač.
 • Vybudovanie priechodu pre chodcov a cyklistov cez nájazd na diaľnicu zo smeru Lamač a cez cestu Dúbravka – Lamač.
 • Vybudovanie novej cestičky pre cyklistov v priestore pod mostom diaľnice D2.
 • Alternatívne aj vybudovanie cyklocestičky pre trasu R51 v smere na Alexyho ulicu.
Návrh riešenia západnej časti križovatky pri železničnej stanici Lamač
Návrh riešenia západnej časti križovatky pri železničnej stanici Lamač

Návrh riešenia východnej časti:

 • Zväčšenie existujúceho trojuholníkového ostrovčeka tak, aby sa naň zmestili bezpečne aj cyklisti.
 • Zrušenie širokého stredového deliaceho pásu a ostrovčeka na Lamačskej ceste v smere na Lamač a presun jazdného pruhu smer Lamač do uvoľneného priestoru.
 • Na mieste jazdného pruhu v dĺžke stiesnených priestorových pomerov vybudovať cyklocestičku.
Návrh riešenia východnej časti križovatky pri železničnej stanici Lamač
Návrh riešenia východnej časti križovatky pri železničnej stanici Lamač

R61E Lamačská cesta (železničná stanica Lamač – Hodonínska)

Stav a problémy: Frekventovaná cesta 1. triedy s úzkym chodníkom. Kraj vozovky smerom dole (do centra) je v zlom stave, čo cyklistov núti jazdiť viac v strede cesty. Smerom hore (do Lamača) sa nachádza niekoľko prepadnutých kanálových vpustov, zároveň je cesta nedostatočne široká na bezpečné predbiehanie cyklistu idúceho do kopca pomalšie, čo vedie k brzdeniu ostatnej dopravy a nekomfortnému pocitu cyklistov. Rodiny s deťmi úsek prechádzajú po úzkom (cca 1 m širokom) chodníku.

Návrh: Rozšírenie chodníka na šírku aspoň 2,5 m a vyznačenie zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov. Na nadjazde ponad železničnú trať zrušenie severozápadného chodníka, ktorý nepokračuje ani na jednej strane a následné rozšírenie juhovýchodného chodníka. Drahším riešením by bolo vybudovanie novej samostatnej lávky pre chodcov a cyklistov. Vybudovanie priechodu pre cyklistov cez vyústenie ulice Pod násypom a napojenie na navrhovanú cyklotrasu R12.


Zväčšiť mapu