S622 Spojka Lamačská – Dúbravčická

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Spája plánovanú trasu (O7) vedúcu po spojnici Dúbravčickej a Podhája. Do dobudovania mostu nad železničnou traťou č. 110 na trase O7 tvorí aj obchádzku tohto chýbajúceho úseku.

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • odstránenie náletovej zelene v severnej časti
  • spevnenie povrchu
  • sprevádzkovanie trasy O7 po Dúbravčickej ulici