Zásadné pripomienky k vedeniu nábrežnej cyklotrasy

Pripomienky Cyklokoalície adresované primátorovi mesta Bratislavy, doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc.

V týchto dňoch pripravuje mesto Bratislava projekty na výstavbu chýbajúcich úsekov cyklotrasy medzi Novým mostom a Mostom Apollo. Cyklokoalícia tento krok podporuje. Ako problémové  však vnímame dva body: parčík pri Slovenskom národnom múzeu a Pribinovu medzi novou budovou SND a Mostom Apollo a preto vám posielame zásadné pripomienky. (poznámka: viď aj odpočet rozpočtu na cyklodopravu 2012)

1.Cyklotrasa pri SNM

Návrh Cyklokoalície pri SNM uvažuje s vedením cyklotrasy na mieste pravého jazdného pruhu v smere k Šafárikovmu námestiu. Profil komunikácie je už dnes na Námestí Ľ. Štúra zúžený na jeden jazdný pruh; náš návrh toto zúženie predlžuje bez zásadného vplyvu na kapacitu komunikácie. Minimálny vplyv na dopravu je možné pozorovať od druhej polovice júla, odkedy prebiehajú práce na plynovom potrubí. Súvisiaca uzávera je totožná s nami navrhovaným cieľovým stavom. Existujúca uzávera dáva možnosť predĺžiť časové trvanie redukcie priestoru pre automobily, na ktorú si už účastníci cestnej premávky zvykli a využiť na realizáciu pilotného projektom typu “Lighter, quicker, cheaper”. Ide o takú zmenu využitia priestoru pre cyklotrasu, ktorá nevyžaduje náročné stavebné opatrenia, ale zabezpečí plnú funkčnosť a atraktívnosť novej funkcie.

Návrh mesta namiesto redukcie plôch pre motorovú dopravu (bez významnej redukcie priepustnosti) vedie trasu cez park. Tým dochádza k značnému záberu zelene a k zásadnej zmene funkcie parku z oddychovej na dopravnú, s potenciálom konfliktov. Riešenia na úkor zelene pri nevyužitej možnosti zmeniť využitie existujúcich spevnených plôch považujeme za principiálne nesprávne.

2. Cyklotrasa na Pribinovej

Na Pribinovej ulici Cyklokoalícia navrhuje zmenu súčasného stavu, v rámci ktorého  80% uličného profilu patrí statickej alebo dynamickej automobilovej doprave (jazdné pruhy;  vyznačené a divoké parkovanie). Návrh spočíva vo vyhradení južného jazdného pruhu na obojsmernú cestičku pre cyklistov, v umiestnení dvoch protismerných jazdných pruhov na severnú stranu a parkujúcich vozidiel do priestoru medzi cyklistov a autá. Takéto riešenie je v súlade so súčasnými trendami a výrazne ovplyvní mestotvornosť riešenej ulice, rehabilituje verejný priestor a zlepší aj podmienky pre chodcov (menej áut).

Alternatíva, ktorú v súčasnosti rozpracúva mesto však nerieši cyklotrasu tak, aby došlo k redukcii divokého parkovania (ktoré je v takejto lokalite plytvaním verejným priestorom), ale naopak redukuje priestor pre chodcov, keďže cyklotrasu umiestňuje na chodník. Chodcom necháva chodník široký 2 metre, hoci ide o frekventovaný peší ťah  s veľkým počtom chodcov. Na základe nášho pozorovania sa na trase pohybujú aj väčšie skupinky (napr. rodiny) s počtom často prevyšujúcim 3 až 4 ľudí,  dokonca obojsmerne. Podľa technickej normy má najmenšia voľná šírka chodníka umožniť jazdu detského kočíka, invalidného vozíka, pohyb chodca s batožinou a ich vzájomné obchádzanie (teda 2,25 metra) tu však hovoríme o frekventovanej pešej komunikácii, pre ktorú je minimálna šírka 3.75 až 4 m, nehovoriac o optimálnej šírke.

Pripomíname, že ide o hlavnú mestskú cyklotrasu s predpokladom vysokého využitia. Pohyb peších a cyklistov, limitovaný navyše stĺpmi verejného osvetlenia a dopravnými značkami bude nepríjemný a ohrozujúci. Preto považujeme umiestnenie cyklotrasy na chodník za nevhodné a nesúhlasíme  s ním.

Návrh Cyklokoalície bol viac krát prerokovaný a overený obhliadkami v teréne.

Nezanedbateľné nie je ani ekonomické vyhodnotenie oboch alternatív na Pribinovej, keďže rozsah stavebných úprav v riešení navrhovanom Cyklokoalíciou je výrazne menší.

Príloha – pripomienky Cyklokoalície k zverejneným projektom

Vajanského nábrežie:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/1426286

Pribinova:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/1426452

aktualizácia: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2031264

2 thoughts on “Zásadné pripomienky k vedeniu nábrežnej cyklotrasy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.