Cyklotrasy v roku 2013

Prinášame krátky prehľad, koľko nových cyklotrás pribudlo v roku 2013. Taktiež tu nájdete zoznam rekonštruovaných cyklotrás a tiež pripravované projektové dokumentácie.

Nové cyklotrasy

Historický okruh

Nová cestička pre cyklistov vyznačená vodorovným značením pribudla pod Mostom SNP (cca 30 metrov). V dolnej časti Námestia SNP pribudol krátky cyklopruh (cca 20 m) pod Manderlákom, ktorý bol po zriadený autobusovej linky X13 nahradený spoločným pruhom pre cyklistov a autobusy. Zvyšok novej infraštruktúry tvorí piktokoridor na Jesenského a Námestí SNP (spolu cca 130 metrov).

Na Rybnom námestí zanikol pôvodne vyhradený pás pre cyklistov a bol nahradený zmiešaným pohybom s chodcami. Na Nám. Ľ. Štúra pribudli značky zosadni z bicykla.

Pre cyklistov je na trase stále nelegálny prejazd Kapucínskou, Židovskou, Mikulášskou a časťou Jesenského a tiež vjazd do pešej zóny zo strany Nám. Ľ. Štúra.

Obchodná – Radlinského – Blumentálska

Najskôr pribudli nové cyklopruhy na Blumentálskej, ktoré boli však ešte v priebehu realizácie nahradené piktokoridorom, podobne ako zvyšok úseku. Dnes je teda celá trasa od Kollárovho námestia po Legionárska vyznačená len piktokoridorom.

Prejazd Obchodnou je pre cyklistov stále nelegálny (pešia zóna).

Prístavná

Pribudol nový priechod pre cyklistov (v dĺžke cca 20 metrov) cez vjazd do prístavu. Opravené bodové problémy na pôvodnom chodníku, zvislým značením zmenený na cestičku pre chodcov a cyklistov v dĺžke cca 300 metrov.

Májkova

Nový jednosmerný cyklopruh s priechodmi pre cyklistov od Floriánskeho námestia po Sasinkovu v celkovej dĺžke cca 150 m.

Bajkalská

Dva nové priechody pre cyklistov (dĺžka spolu cca do 20 m).

Pribinova

Rozšírený chodník pri Umeleckej besede (aj kvôli vybudovaniu cyklotrasy) avšak zatiaľ bez povolenia jazdy cyklistom (zatiaľ nula metrov).

Prehľad

Spolu teda mesto Bratislava vytvorilo za rok 2013 1,77 km novej infraštruktúry pre cyklistov, z toho však bolo až 1,23 km piktokoridorov, kde je priestor zdieľaný aj s motorovými vozidlami. Zmiešaný pohyb s chodcami bol umožnený na 300 metroch. Nových úsekov čisto pre cyklistov tak pribudlo len 240 metrov.

Dátum Názov Cestička pre cyklistov (km) Cestička pre chodcov a cyklistov (km) Cyklopruh (km) Piktokoridor (km) Dĺžka (km)
jar 2013 Historický okruh (Jesenského, Nám. SNP) 0,03 0,02 0,13 0,18
jar 2013 Obchodná – Radlinského – Blumentálska 1,10 1,10
august 2013 Prístavná 0,02 0,30 0,02
november 2013 Májkova 0,15 0,15
koniec 2013 Bajkalská 0,02 0,02
Spolu 0,22 0,30 0,02 1,23 1,77

Rekonštrukcie

Bajkalská

Zrekonštruovaný povrch cestičky pre chodcov a cyklistov.

Dvojkrížna

Zrekonštruovaný povrch cestičky pre chodcov a cyklistov.

Chorvátske rameno

Zrekonštruovaný povrch.

Projektová dokumentácia

Čerpanie prostriedkov za rok 2013 sa nachádza v samostatnom dokumente.

Projekt Obsah Suma €
Starohájska Overovacia Štúdia + DÚR 10914,00
Prístavná PD 1000,00
Ružinovská radiála Geometrický plán 4100,00
Prístrešok hl. stanica 520,00
Devinska cesta majetkoprávna identifikácia parciel + súťaž návrhov Devínska cesta 8100,00
Pribinova čast 2 OŠ + PD + RP 10300,00
Pod. Biskupice – Oremburská RP 3000,00
Trenčianska geodetické práce + OŠ + RP 15540,00
Račianska úsek Alstrova – Pekná cesta Overovacia Štúdia 2500,00
Devínska Nová Ves – Lamač Overovacia Štúdia + RP 12900,00
Jarovce – Eurovelo 6 Overovacia Štúdia 9180,00
Okružná trasa  úsek Slovnaft – Zátišie Overovacia Štúdia 9600,00
Prístavný most PD cyklolávky 14100,00
Nábrežie Dunaja  úsek Most SNP – Starý Most PD 4050,00
Historický okruh 300,00
Košická Miletičova – Apollo Overovacia Štúdia 650,00
Prístrešok – Magistrát 4000,00
Južná radiála VO 1100,00
Ostatné 1937,00

Pridaj komentár