Návrh cyklotrasy Hradská – Žitavská na pripomenkovanie

Mesto Bratislava zverejnilo 6. júna 2014 ďalší cyklistický projekt, v tomto prípade opravy cyklotrasy na Dvojkrížnej ulici medzi Hradskou a Žitavskou ulicou. Zverejnenie tohto projektu nás prekvapilo, keďže nebol zaradený do priorít na rok 2014. Podľa našich informácií projekt vznikol na základe našich pripomienok k inému projektu na tejto istej ulici.

Bohužiaľ ani tento nový projekt neprešiel pred jeho zadaním cyklokomisiou (v súlade s dohodnutým postupom), takže hoci niektoré problémy odstraňuje, opätovne sa v ňom nachádzajú nami kritizované veci.

Pôvodné pripomienky Cyklokoalície

Pre úplnosť zhrňme, čo sme vo februári 2013 vyčítali pôvodnému zadaniu:

 • Chýbajúce priechody pre cyklistov.
 • Zlé smerové vedenie trasy (kľukatenie, vedenie po odvodňovacích žľaboch, vedenie tak, že aj cyklisti idúci po hlavnej ceste musia dávať prednosť iným vozidlám).
 • Fyzické bariéry (Stĺpy verejného osvetlenia, značky, kanálové vpusty).
 • Administratívne bariéry (značky „Zosadni z bicykla“).

Kompletný text pôvodných pripomienok.

Nový povrch dopĺňa priechody pre cyklistov v polohách pôvodných peších priechodov a odstraňuje značky zosadni z bicykla, ponecháva však ostatné závažné negatíva.

V texte nižšie preto sumarizujeme naše pripomienky k novému návrhu pri zachovaní pôvodnej koncepcie riešenia – teda dvoch jednosmerných pásov pre cyklistov medzi kruhovým objazdom pri Hradskej a pumpou Shell. Ako alternatívu na zváženie ponúkame aj možnosť vytvorenia obojsmernej cestičky pre cyklistov na južnej strane vozovky, podobne ako je to na Viedenskej ceste a ako sa plánuje na Pribinovej. Pri oboch verziách je potrebné spraviť aj lokálne opravy povrchu v miestach vedenia cyklotrasy.

Pripomienky k novému návrhu

Vedenie cyklotrasy v odvodňovacom žľabe

Toto „riešenie“ sa nachádza medzi Poľnohospodárskou a Železničnou v smere do Podunajských Biskupíc a medzi čerpacou stanicou Shell a Poľnohospodárskou v smere do centra. Vozovka je pritom v tomto profile dosť široká na rozšírenie cyklopruhu a jeho vedenie vo vhodnejšej polohe.

Vedenie cyklopruhu odvodňovacím žľabom.
Vedenie cyklopruhu odvodňovacím žľabom.

Poznámka: Vedenie cyklotrasy v odvodňovacom žľabe je natoľko nevhodné, že sa táto konkrétna realizácia dokonca dostala ako zlý príklad aj do pripravovaných technických podmienok zaoberajúcich sa návrhom cyklistickej infraštruktúry.

Navrhujeme preto:

 • Medzi Hradskou a Železničnou zúžiť jazdné pruhy pre motorové vozidlá na mininálnu normovú šírku a zároveň rozšíriť cyklopruhy tak, aby ich časť vedená mimo odvodňovacieho žľabu bola minimálne 1,25 m široká. V prípade, že na vozovke bude dostatok miesta, odporúčame nezväčšovať jazdné pruhy pre motorové vozidlá (čo môže zvádzať k rýchlejšej jazde), ale naopak, rozšíriť cyklopruhy aj nad minimálne normové parametre (napr. na 2 m v jednom smere).
vrakuna 1x
Vedenie cyklopruhov mimo odvodňovacích žľabov a priestoru zastávky. Napriamenie cyklopruhu.
vrakuna 2x
Rozšírenie cyklopruhov pri križovatke s Hradskou.

Kľukaté vedenie cyklopruhu

V smere z centra na križovatke s Železničnou kopíruje cyklotrasa existujúce priechody pre chodcov. To má nasledujúce negatívne dôsledky:

 • Cyklista blížiaci sa k priechodu má vozidlá odbočujúce na Železničnú za chrbtom. To môže viesť ku kolíznym situáciám, keď cyklista náhle odbočí na cyklopriechod tesne pred odbočujúcim vozidlom.
 • Cyklista idúci po cyklopriechode nemá prednosť v jazde narozdiel od situácie, ak by išiel priamo po Dvojkrížnej.
 • Cyklotrasa nie je priama a umelo spomaľuje cyklistu a zároveň ho zbavuje výhody jazdy po hlavnej ceste bez akéhokoľvek prínosu.

Zároveň podľa nášho názoru patrí cyklopriechod na prekonanie križovatky na cestičke pre cyklistov, nie na cyklopruh.

Navrhujeme preto:

 • Zmeniť smerové vedenie cyklopruhu v smere z centra v križovaní s oboma vetvami križovatky s Železničnou a viesť ho súbežne vedľa jazdného pruhu pre motorové vozidlá idúce priamo po Dvojkrížnej.

Prejazd v smere do centra bez zbytočných križovaní

Cyklista idúci do centra prekonáva Dvojkrížnu dva krát, najskôr za Žitavskou prechádza na ľavú stranu a následne pri pumpe Shell späť na pravú stranu. Dlhšie vedenie cyklotrasy mimo vozovky je dobré napr. pre deti, pre rýchlejších cyklistov je to však zbytočné zdržanie. Na úseku na ľavej strane naviac nemožno predbiehať pomalších cyklistov, pretože šírka pruhu v zelenom páse je len pre jedného cyklistu.

Navrhujeme preto:

 • Doplniť cyklopruh v smere do centra medzi cyklopriechodom pri Žitavskej a cyklopruhom vedúcim od pumpy Shell.

Oprava povrchu

Návrh neobsahuje obnovu povrchu v celej časti cyklotrasy. Navrhujem zahrnúť opravu povrchu vo všetkých nevyhovujúcich miestach.

Súčasný stav povrchu.
Súčasný stav povrchu.

Alternatívna obojsmerná cestička pre cyklistov

Pri tomto návrhu by boli zrušené jednosmerné cyklopruhy na Dvojkrížnej medzi kruhovým objazdom a Shell pumpou a namiesto nich by vznikla obojsmerná cyklocestička na južnej strane vozovky. Toto riešenie by si vyžiadalo:

 • Posun jazdných pruhov pre motorové vozidlá v celom úseku.
 • Stavebné úpravy v priestore kruhovej križovatky, aby sa vedľa seba vošiel cyklopruh aj „bypass“ pruh z Hradskej na Dvojkrížnu.
 • Posun zastávky MHD Železničná v smere z centra na trojuholníkový ostrovček v križovatke so Železničnou.
 • Zmiešaný pohyb s chodcami na južnom chodníku medzi Železničnou a pumpou Shell. Prípadne stavebná úprava – rozšírenie južného chodníka o časť pre cyklistov a zúženie severného chodníka.

Výhodou takéhoto riešenia by bola trasa, kde by boli cyklisti viac oddelení od motorovej dopravy, čo by bolo prijateľnejšie najmä pre rodiny s deťmi. Naviac by takéto riešenie nadväzovalo na pokračovanie na oboch stranách, kde už dnes sú segregované cyklotrasy. Ako najväčší problém sa javí práve úsek pri novostavbe oproti pumpe Shell, kde by bolo vhodné rozšíriť chodník.

dvojkrizna1
Zrušenie pravého jazdného pruhu a jeho náhrada obojsmernou cestičkou pre cyklistov.
dvojkrizna-a
Alternatívne vedenie cyklotrasy po juhozápadnej strane Dvojkrížnej. Autobusová zastávka z centra by bola presunutá na trojuholníkový ostrovček.
V prípade obojsmernej cestičky pre cyklistov by bolo potrebné rozšíriť/upraviť pravý chodník pri budove zúžením ľavého širokého a zarasteného chodníka.
V prípade obojsmernej cestičky pre cyklistov by bolo potrebné rozšíriť/upraviť pravý chodník pri budove zúžením ľavého širokého a zarasteného chodníka.

Ďalší postup

Predložený návrh v súčasnej podobe nepovažujeme za dobrý, keďže robí len „kozmetické“ zmeny, bez výraznejšieho zvýšenia kvality. Vyzývame preto mesto na prerokovanie našich pripomienok v Cyklokomisii ideálne aj s pracovným výjazdom priamo na samotné miesto. Budeme radi, ak nás podporíte, či už žiadaním úradníkov, aby pre vás spravili kvalitnú, použiteľnú a bezpečnú cyklotrasu (veď od toho sú platení :)), alebo priamo zaslaním svojich pripomienok na adresu na začiatku článku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.