Progresívna cenová politika v systéme verejného požičiavania bicyklov (bike sahring) v New Yorku (vľavo) a Melbourne (vpravo).

Progresívna cenová politika v systéme verejného požičiavania bicyklov (bike sahring) v New Yorku (vľavo) a Melbourne (vpravo).

Progresívna cenová politika v systéme verejného požičiavania bicyklov (bike sahring) v New Yorku (vľavo) a Melbourne (vpravo).