R38: napojenie novej cestičky na existujúcu cyklotrasu Chrovátske rameno

R38: napojenie novej cestičky na existujúcu cyklotrasu Chrovátske rameno

R38: napojenie novej cestičky na existujúcu cyklotrasu Chrovátske rameno