Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo) – už len stačí otvoriť dvere na tej Alhambre rovno do dráhy cyklistovi (mesto sa z cyklopruhu na Košickej nepoučilo)

Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo) - už len stačí otvoriť dvere na tej Alhambre rovno do dráhy cyklistovi (mesto sa z cyklopruhu na Košickej nepoučilo)