S271 Čulenova

Funkcia trasy

prepojenie trás O2 a R27

Vedenie trasy

Jednotlivé smery navrhujeme ako samostatné jednosmerné cestičky pre cyklistov, v priestore križovatiek v nutnom prípade ako cyklopruhy.

Začiatok trasy pre smer Pribinova – Dostojevského rad navrhujeme na existujúcej cyklotrase R27 na Pribinovej doplnením primknutého priechodu pre cyklistov  k existujúcemu priechodu pre chodcov.  Ďalej navrhujeme vedenie cyklotrasy po východnej strane Čulenovej na mieste chodníka bližšie pri vozovke. Po križovaní vjazdu do Panorama Tower 1 a 2 cyklopriechodom trasa pokračuje novou cestičkou pre cyklistov až tesne pred križovatku s Landererovou, kde sa mení na samostatný pruh pre cyklistov.

Pre opačný smer navrhujeme vybudovanie novej cestičky pre cyklistov na západnej strane komunikácie vedúcej medzi novou budovou SND a objektom Triangel.

Atraktivity a ciele na trase

  • Nové SND
  • Panorama City (výstavba)
  • Obytný súbor Čulenova (plán)
  • Administratívna budova Triangel (plán)

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • dobudovanie jednosmerných cestičiek pre cyklistov

Dĺžka trasy

450 m

Náčrt južnej časti navrhovanej vedľajšej cyklotrasy S271 po Čulenovej ulici medzi novou budovou SND a Panorama City.
Náčrt južnej časti navrhovanej vedľajšej cyklotrasy S271 po Čulenovej ulici medzi novou budovou SND a Panorama City.