Pripomienky v rámci EIA na projekt Prestavba areálu STU s názvom Univerzitné centrum STU