Mlynské nivy – Karadžičova: chodci

V sérii troch článkov sa budeme venovať problémov v okolí križovatky ulíc Karadžičova – Mlynské nivy. Toto územie na hranici Starého Mesta a Ružinova je nielen križovatkou pre automobilovú dopravu ale aj významným prestupným uzlom verejnej dopravy. Tiež sa tu pohybuje veľké množstvo chodcov a cyklistov.

Chodci

V lokalite sa pohybuje veľmi vysoký počet chodcov, čo je prirodzené, keďže ide o významný dopravný uzol s autobusovou stanicou a viacerými zastávkami MHD, v blízkosti sa nachádza viacero administratívnych budov, miestom prechádza pešia trasa z Ružinova do centra. Tomu však nezodpovedá stav peších ťahov, ktorých voľná šírka nedosahuje často ani minimálne zákonom požadovaných 1,5 metra. Chodci sa tak v lepšom prípade len tiesnia či pochodujú husím radom a navzájom vyhýbajú na chodníkoch, v horšom prípade sa musia uhýbať vozidlám (či už motorovým, alebo nemotorovým), ktoré jazdia po zvyšnej voľnej šírke chodníka.

Navrhujeme preto nasledujúce opatrenia na zlepšenie podmienok pre chodcov:

 • spriechodnením najfrekventovanejších chodníkov (rozšíriť voľnú šírku chodníka) umiestnením zábran proti parkovaniu alebo vjazdu na chodník v miestach, kde:
  • je vysoký pohyb chodcov a 1,5 m voľná šírka chodníka nedostatočná,
  • sa parkuje nelegálnych (mimo parkovacích miest v zóne s povoleným zastavením a státim len na vyznačených miestach, na priechode pre chodcov) alebo pololegálnych miestach (na chodníku pred priechodom pre chodcov, v neprehľadnej zákrute v križovatke, na vyústení priechodu pre chodcov),
 • doplnením chýbajúcich priechodov pre chodcov,
 • a odstránením bariér v peších trasách ako sú reklamné pútače, kvetináče a pod.

Mlynské nivy – Malý trh

Táto časť ulice Mlynské nivy je súčasťou zóny so státím povoleným len na vyznačených miestach, príslušná značka sa nachádza za križovatkou s Karadžičovou ulicou. Napriek tomu je tu viacmenej na ozdobu, vozidlá parkujú na úzkych chodníkoch v zóne aj mimo vyznačených miest a ich vodiči veľakrát neponechávajú ani 1,5 m. Obzvlášť vypuklé je divoké parkovanie pri vyústení Malého trhu, chodci sú tu niekedy nútení chodiť až po vozovke. Taktiež na opačnej, južnej strane ulice nechávajú niekedy parkujúce vozidlá len toľko miesta, že sotva prejde jeden človek, ale mamička s kočíkom už musí obchádzať po vozovke.

Táto časť ulice Mlynské nivy je zónou, kde nie je povolené parkovať na chodníkoch mimo vyznačených miest. Ako vidno na fotografii, značka je ignorovaná.
Táto časť ulice Mlynské nivy je zónou, kde nie je povolené parkovať na chodníkoch mimo vyznačených miest. Ako vidno na fotografii, značka je ignorovaná.
Malý trh - zóna s parkovaním len na vyznačených miestach. Autá tu napriek tomu celodenne parkujú mimo nich a blokujú hlavný peší ťah z autobusovej stanice do centra a chodcov vytláčajú často až na vozovku.
Malý trh – zóna s parkovaním len na vyznačených miestach. Autá tu napriek tomu celodenne parkujú mimo nich a blokujú hlavný peší ťah z autobusovej stanice do centra a chodcov vytláčajú často až na vozovku.
Malý trh - zóna s parkovaním len na vyznačených miestach. Autá tu napriek tomu celodenne parkujú mimo nich a blokujú hlavný peší ťah z autobusovej stanice do centra.
Malý trh – zóna s parkovaním len na vyznačených miestach. Autá tu napriek tomu celodenne parkujú mimo nich a blokujú hlavný peší ťah z autobusovej stanice do centra. Chodec namiesto priamej trasy musí kľučkovať pomedzi autá. Kvetináče a stĺpiky nechránia priestor pre chodcov ale naopak, tvoria ďalšiu bariéru pešiemu pohybu.
Parkovisko alebo hlavná trasa z centra na autobusovú stanicu? Všetky vozidlá na fotografii parkujú nelegálne, nachádzajú sa totiž v zóne s parkovaním len na vyznačených miestach. V blízkosti je pritom dostupné verejná garáž Mamut, ako hlási značka na stĺpe vľavo (značka sa našťastie zmestila medzi reklamy).
Parkovisko alebo hlavná trasa z centra na autobusovú stanicu? Všetky vozidlá na fotografii parkujú nelegálne, nachádzajú sa totiž v zóne s parkovaním len na vyznačených miestach. V blízkosti je pritom dostupné verejná garáž Mamut, ako hlási značka na stĺpe vľavo (značka sa našťastie zmestila medzi reklamy).

Ako riešenie neúnosnej situácie navrhujeme:

 • Umiestnenie stĺpikov na južnom chodníku v celej dĺžke ulice medzi 29. augusta a Karadžičovou vrátane priľahlých nároží.
 • Umiestnenie stĺpikov na severnom chodníku medzi 29. augusta a Malým trhom.
 • Doplnenie priechodu pre chodcov v priamej línii pešieho pohybu cez vyústenie Malého trhu.
 • Odstránenie kvetináčov pri vyústení Malého trhu a ich náhradu stĺpikmi. Kvetináče je možné premiestniť k parkovacím miestam na ulici 29. augusta, kde majú vodiči problém so zaparkovaním na vyznačenom mieste – častokrát sa tu stáva, že vyznačené miesto je celé prázdne a autá parkujú až za ním.
 • Vytvorenie zeleného pásu v línii stromov medzi vozovkou a chodníkom medzi Malým trhom a Karadžičovou rekultiváciou spevnenej plochy podobne ako sa udialo na Májkovej ulici.
 • Umiestnenie stĺpikov na nároží pri Sberbank.
 • Alternatívou k niektorým vyššie uvedeným bodom môže byť poriadna práca polície a vynucovanie dodržiavania zákona, otázne však je, či je to reálne a dosiahnuteľné.
maly-trh-orto
Červené bodky – stĺpiky, oranžové čiarky – premiestnené kvetináče, žlté plochy – rozšírenie chodníkov (oslie uši), doplnený priechod pre chodcov cez vjazd na Malý trh
Vytvorenie zeleného pásu medzi vozovkou a chodníkom, ktorý je možné doplniť napr. nízkym živým plotom.
Vytvorenie zeleného pásu medzi vozovkou a chodníkom, ktorý je možné doplniť napr. nízkym živým plotom.
Zväčšenie priestoru pre chodcov oddelením od vozovky zeleným pásom.
Zväčšenie priestoru pre chodcov oddelením chodníka od vozovky zeleným pásom.

Mlynské nivy – Karadžičova

V priestore sú dva problémy:

 • Vozidlá parkujúce na chodníkoch v križovatke bránia, ktoré bránia výhľadu vodičov pred priechodmi pre chodcov (parkovanie v križovatke je zo zákona zakázané).
 • V juhozápadnom rohu križovatky (pri Koníkovi) parkujú autá na mieste, na ktoré je možné sa dostať len jazdou cez priechod pre chodcov, čo je v zákone výslovne zakázané.
Jediný vjazd na tieto divoké "parkovacie miesta" je cez priechod pre chodcov, čím dochádza k obmedzovaniu a ohrozovaniu chodcov.
Jediný vjazd na tieto divoké „parkovacie miesta“ je cez priechod pre chodcov, čím dochádza k obmedzovaniu a ohrozovaniu chodcov.
Autá parkujúce v križovatke. Vodič odbočujúci vpravo nevidí, či cez priechod nechce prejsť dieťa. Preto musí ísť buď pomaly čím zbytočne spomaľuje premávku na ceste a znižuje jej kapacitu, alebo sa k priechodu pribižuje rýchlejšie, čo vytvára potenciálne nebezpečné situácie.
Autá parkujúce v križovatke. Vodič odbočujúci vpravo poriadne nevidí, či cez priechod nechce  niekto prejsť. Preto musí ísť buď pomaly čím zbytočne spomaľuje premávku na ceste a znižuje jej kapacitu, alebo sa k priechodu pribižuje rýchlejšie, než je vhodné, čo vytvára potenciálne nebezpečné situácie.

Navrhujeme preto:

 • Umiestnenie stĺpikov proti parkovaniu na nárožiach križovatky.
 • Úpravu priechodov pre chodcov na na bezbariérové.

Karadžičova – Páričkova

Ako hlavné problémy v tomto priestore vnímame:

 • Vozidlá parkujúce na chodníkoch v križovatke, ktoré bránia výhľadu vodičov pred priechodmi pre chodcov. Vodiči tak nevidia na chodcov, čo je obzvlášť nebezpečné najmä pre deti, ktoré sú úplne kryté autami. Autá vychádzajúce na chodník alebo z neho schádzajúce naviac blokujú premávku na frekventovanej ceste.
 • Na západnej strane križovatky sa nachádza chodník chránený zábradlím, vodiči však na vjazd naň používajú nechránené miesto pred zastávkou MHD a parkujú cúvaním po chodníku v dĺžke aj desiatok metrov, čím dochádza k obmedzovaniu, prípadne aj ohrozovaniu chodcov.
Na tieto miesta na chodníku sa autá dostanú len cúvaním aj niekoľko desiatok metrov. Zábradlie na obrázku len zmenšuje priestor pre chodcov. Povolila by vyznačenie takýchto oficiálnych parkovacích miest s takýmto prístupom polícia?
Na tieto miesta na chodníku sa autá dostanú len cúvaním aj niekoľko desiatok metrov. Zábradlie na obrázku len zmenšuje priestor pre chodcov. Spĺňalo by vyznačenie oficiálnych parkovacích miest s takýmto komplikovaným príjazdom normy?

Navrhujeme preto:

 • Umiestnenie zábran proti parkovaniu na chodníkoch v priestore križovatky (stĺpiky).
 • Doplnenie zábran proti vjazdu do priestoru chráneného zábradlím.

Južná strana CBC

Chodník na južnej strane CBC je chránený pred parkovaním biskupskými klobúkmi. „Dierou“ sú však oba priechody pre chodcov, kde zábrany nie sú. To využívajú na parkovanie na chodníku najmä zásobovacie vozidlá, ktoré na chodník vchádzajú nelegálne použitím priechodu pre chodcov a často krát aj cúvaním, čo vytvára nebezpečné situácie pre chodcov. Taktiež v križovatke chýbajú dva priechody pre chodcov v línii peších ťahov.

Navrhujeme preto:

 • Doplnenie zábran proti vjazdu cez priechod pre chodcov do priestoru chráneného biskupskými klobúkmi.
 • Doplnenie dvoch neriadených priechodov pre chodcov.
Návrh doplnenia nových priechodov pre chodcov rešpektujúcich pešie ťahy a doplnenia stĺpikov na zabránenie státia na nebezpečných miestach či miestach, kde vozidlá tvoria prekážku chodcom.
Návrh doplnenia nových priechodov pre chodcov rešpektujúcich pešie ťahy a doplnenia stĺpikov na zabránenie státia na nebezpečných miestach či miestach, kde vozidlá tvoria prekážku chodcom.
Návrh doplnenia stĺpikov na zabránenie státia na nebezpečných miestach či miestach, kde vozidlá tvoria prekážku chodcom.
Návrh doplnenia stĺpikov na zabránenie státia na nebezpečných miestach či miestach, kde vozidlá tvoria prekážku chodcom. Na obrázku vidno aj dve autá, ktoré obišli biskupské klobúky po priechode pre chodcov – v danom mieste je to bežná prax.

V ďalších dvoch článkoch sa budeme venovať cyklistom a možnostiam zlepšenia parkovania v tejto lokalite.

23 thoughts on “Mlynské nivy – Karadžičova: chodci

  1. skus poslat poziadavku na sluzbyobcanom@bratislava.sk (front office magistratu) a vysvetlit im ako neprehladne a nebezpecne je, ked tam parkuju auta a snad s tym nieco spravia… ak nebudu odpovedat, skus znovu, alebo skus zavolat, vysvetli im to a oni ta prepoja na spravne oddelenie.
   cim viac ludi sa bude stazovat, a cim vacsi tlak vytvorime, tym pravdepodobnejsie je ze to vyriesia

  2. Najlepšie magistrát, keďže ide o cestu v správe mesta. Ale nezaškodí aj obe dotknuté mestské časti (Staré Mesto a okrajovo Ružinov), aspoň do kópie.
   A tiež adresovať na políciu – Krajský dopravný inšpektorát, keďže táto situácia je naozaj na úkor bezpečnosti.

 1. Uplne sa stotoznujem s navrhom. Kedze pracujem v CBC casto sa pohybujem v okoli peso. V prvom rade si treba uvedomit vysoky pocet chodcov v okoli bizniscentier, tak isto mamiciek s kocikmy v okoli Medickej zahrady a prilahlych ulic. Auta parkujuce obmedzuju chodcov. Kazodpadne mestska policia by mala konat a pokutovat zle parkujuce auta. Dalsi problem je aj nedostatok parkovacich miest v okoli a chyba vedenia mesta a mestskej casti, ze umoznuju stavat bizniscentra bez vybudovania parkovacich miest. V neposlednom rade by oblasti pomohlo, kebyze je automobilova doprava nahradena elektrickovou dopravou a Hlavna zeleznicna stanica, autobusova stanica a centrum mesta spojena kolajami.

 2. Držím vám palce, ale v tejto republike do neprejde, kým politici nezačnú používať svoje nohy, mhd alebo bicykel.

  Skúsme si takých zvoliť už túto jeseň.

 3. Zdravim,

  zaujimavy clanok. Byvam v tom okoli a som sofer a viem, ze s parkovanim je v tejto lokalite je problem.

  Napady zaujimave, no neriesia problem ako celok.

  Este by som chcel upozornit na jednu malickost, pri zverejnovani obrazkov pri clankoch si davajte pozor na SPZ, je potrebne ich upravit tak aby neboli citatelne.

  1. Ďakujeme za postreh z pohľadu šoféra.

   Čo sa týka cenzurovania EČV/ŠPZ, po právnej analýze sa nazdávame, že to nie je potrebné.
   Na EČV sa totiž nevzťahuje ochrana podľa § 12 Občianskeho zákonníka (prejavy osobnej povahy). Ochrana podľa § 12 sa navyše ani nevzťahuje na páchanie priestupku (odseky 2 a 3).

   Noviny toto často robia, aby sa dopredu (azda zbytočne) kryli (CYA) alebo proste nemali opletačky, to však neznamená, že je to vyžadované zákonom.

   1. neviem kto Vam tu pravnu analyzu robil, pretoze aj s tou problematikou ochrany osobnosti podla § 11 a nasl. OZ to nie je jednoznacne. Viem si predstavit ze aj tu by ste pohoreli.

    Jednoznacne vsak porusujete zakon o ochrane osobnych udajov (122/2013), co potvrdzuje aj dlhodoby vyklad urad v obdobnych veciach. SPZ jednoducho nemate co zverejnovat. Pri zisteni vinnika moze urad udelit celom mastne pokuty za spravne delikty

    1. V zákone o ochrane osobných údajov sa píše:

     „Pôsobnosť zákona
     § 2
     (1) Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie.“
     Povedzme, že o tomto ešte môžeme diskutovať, či sa zverejnenie fotografie dá považovať za spracovanie.

     Ale v
     㤠3
     (2) Tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré
     b) boli získané náhodne bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané.“
     sa píše jednoznačne.
     Čiže ak by aj bolo EČV osobný údaj, tak sa na fotografie v článku vzťahuje uvedený odsek, účelom fotografie nebolo získať EČV, to je jednoducho verejné a verejne dostupné. Práve naopak, ak by sme nejaký údaj zaštvorčekovali, došlo by k jeho spracovaniu :D Takto je číslo dostupné nespracované.

     Hlavná vec ale na záver. Aby bol nejaký údaj osobným, musí niekoho identifikovať. Koho identifikuje EČV? Vodiča? Z danej fotografie nie je možné určiť, kto vozidlo šoféroval. Majiteľa? Vozidlo môže mať v čase viacero majiteľov a bez časovej identifikácie fotografie nie je možné ho identifikovať.
     Celé je to asi podobné, ako keby bola zverejnená fotografia nejakého domu aj s číslom a názvom ulice (príklad: https://maps.google.com/?ll=48.146571,17.123456&spn=0.001231,0.001682&t=m&z=19&layer=c&cbll=48.146587,17.12331&panoid=t1AKdx7wamC4sb0Ha8tZpA&cbp=12,200.4,,2,3.95) a ja by som tvrdil, že ide o zverejnenie osobných údajov. Veď predsa aj na základe názvu ulice a čísla domu je možné identifikovať nejakú osobu – v tomto prípade majiteľa :D

    2. Mimochodom, odporúčam prečítač si Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje vydané Úradom pre ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/metodicke_usmernenie_c._1_2013_k_pojmu_osobne_udaje.pdf)

     Tam sa píše, že dokonca ani samotné rodné číslo nie je osobným údajom, pretože z neho nemožno určiť konkrétnu osobu. Osobným údajom by bolo, ak by bolo v spojení s ďalšími identifikátormi ako meno, priezvisko, či adresa alebo fotografia auta. Z RČ sa pritom dá zistiť dátum narodenia a pohlavie. Zo samotného EČV len okres vydania značky a odhadnúť vek auta.

    3. Naša analýza pokrýva i túto otázku.

     Jednak je pravdepodobné, že EČV nie je osobným údajom (viď. príspevok nižsie), k tomu ešte doplním na základe analýzy, že pojem určiteľnosti je otázny i vtedy, ak je databáza neverejná (polícia má zváštne oprávnenia vo vzťahu k spracúvaniu os. údajov).

     Po druhé: Zákon o ochrane os. údajov pokrýva úplne inú doménu, a to doménu systematického spracovania (§ 2 ods. 3 cit. zákona). Nevzťahuje sa na údaje získané náhodne (§ 3 ods. 2 písm. b).

     Tu pravdepodobne došlo k zanedbaniu komplexného poňatia pri popularizácii tematiky ochrany os. údajov, čo často vedie u laickej verejnosti až k úzkostlivému strachu a paradoxným situáciám v dôsledku nepochopenia účelu zákona.

     Odporúčame Vám preformulovať Vaše tvrdenie začínajúce „Jednoznacne…“, Váš príspevok tu zatiaľ nechávame, pretože veríme, že nebol písaný v zlom úmysle.

 4. Neviem, ale keď porovnám počet chodcov v Bratislava s Viedňou alebo Prahou tak je to tu prázdna dedina, čiže vami navrhované zákazy nespôsobia výrazné zlepšenia, ešte mi chýba viacero vecí, ak sa chcete teda občiansky angažovať a to:
  -vyriešiť problém aj zo strany parkovania áut, pretože niečo uvoľníte ale inde zaberiete, Bratislava je veľmi zle koncepčne riešená, takže by ste to mali zohľadniť a myslieť aj na to, že autá samé nestoja, majú majiteľov, ktorí sa potrebujú dostať do práce atď…
  -na niektorých fotkách jasne vidieť dosť miesta pre chodcov a ak chcel autor poukázať na problém, mal ho demonštrovať alebo prezentovať vecnou fotografiou, lenže na fotkách vidieť väčšinu chodníkov prázdnu, takže absolútne nezainteresovaný človek nevidí, kde je problém a popravde na niektorých fotkách ho nevidím ani ja Bratislavčan, ktorý tieto ulice poznám

  Jednoducho povedané, ak by som videl fotku doslova preplnenej ulice ľuďmi, ktorím autá zavadzajú a vytvárajú prekážky, tak by som to pochopil, ale ak vidím, že ulica celý deň nepraská a ľudia sa na nej netlačia a nemám to ani nikde zdokumentované, tak v tom prípade to považujem za nafukovanie neviditeľného balónu.

  1. Vyriesit problem s parkovanim?
   to akoze zadarmo a neobmedzeny pocet, tak aby vzdy bolo nejake volne parkovacich miest, v centre. hej?
   predpokladam ze toto je riesenie, ze?

 5. niektore fotky okolo maleho trhu ukazuju, ze popri tych zaparkovanych miestach je kopa miesta (ta fotka kde je kotva). rovnako ten rad aut za zabradlim nepovazujem za nejaky vazny problem. miesta je tam okolo tych aut kopa, ked si zoberieme kolko uberaju zo sirky chodnika tie stlpy verejneho osvetlenia tak to asi taky problem nebude. tam by sa miesta mali vyznacit a urobit k nim najazd tak aby sa tam prechadzalo bezpecne.

  pridavanie stlpikov, kvetinacov a inych veci je neprijemne. su to prekazky ktorym sa treba vyhybat. riesenim je vyznacit miesta kde sa bezne stoji a nezavadzia to (napriklad pri kotve by sa par miest uzivilo bez toho aby to realne chybalo) a nasledne pokutovat to parkovanie kde to zavadzia.

  1. Aktualne tam (kotva/Malý trh/Mlynské nivy) je parkovanie zakazane.
   Ako sa dostali auta za zabradlie? Jedine jazdou po chodniku. To je zo zakona zakazane. Vam nevadi, ak sa Vase deti pohybuju po chodniku a okolo nich jazdia auta?? Nam ano.

   1. To, ze je nieco zakazane este neznamena, ze je to rozumne.

    Jazda po chodniku. Podla toho vyjadrenia z prezidia PZ si uz niesom az taky isty, ze je to skutocne zakazane. A okrem toho, nevadi mi to. Na dedinach bezne hravaju deti futbal/pozemny hokej na ulici (na bocnej ceste), na tom chodniku vyssia premavka nieje. auta tam idu pomaly (idu parkovat), takze sa toho nebojim. Vacsie riziko tam tvoria cyklisti iduci po chodniku cez 30 (aj taki blazni su), a tiez sa spolieham na to, ze si davaju pozor. Situacia v doprave ktoru tu mame si vyzaduje urcitu uroven tolerancie na vsetkych urovniach. Ak tu nieje, je to problem. Pokial sa dlhodobo niekde parkuje s tym, ze nieje zadokumentovany stav kedy je to problem (ten chodnik za zabradlim si nepamatam plny, na fotkach tiez ziadneho chodcu nieje), tak mozno treba ten vjazd proste povolit. Ja tam ako najvacsi problem vnimam cuvanie na tie miesta, co sa ale da vyriesit.

    1. Presne tak, to, že niečo je zakázané, neznamená, že je to rozumné. Podobne však neznamená, že ak sa niečo masívne porušuje, treba to automaticky povoliť.

     V centre je nedostatok parkovacích miest zadarmo, to však bude vždy. Otázne je, či musíme na naozaj každom voľnom mieste legalizovať parkovanie. Podľa mňa nie a lokality treba starostlivo zvažovať.

     Pri Malom trhu som skôr proti, tých pár áut, čo by mohlo zaparkovať je slabé pozitívum oproti negatívam (pre mňa): úplne znehodnotený verejný priestor (vyzerá to tam skôr ako v skladisku áut, než ako by som si predstavoval hlavnú ulicu z centra na stanicu, pri parkovaní autá križujú peší ťah a dosť neprehľadne vycúvavajú na cestu (resp. cúvajú z nej). Skôr ako chodník je to prekážková dráha, či slalom medzi autami. Ak má byť niekde v centre legálne parkovanie na chodníku , tak rozhodne len pri okraji vozovky a nie prístupné jazdou po chodníku.

     Karadžičova pri cintoríne. Tu naozaj nie je taká vysoká frekvencia chodcov, problémom je práve cúvanie, ktoré nie je nikdy úplne bezpečné (viď príklad z pešej zóny, kde dodávka zabila človeka). Osobne si tiež myslím, že súčasný zlý zákon jazdu po chodníkoch nepriamo povoľuje. Výslovne zakázaná nie je nikde, naopak, je výslovne povolené použitie chodníka na parkovanie a do použitia na parkovanie spadá určite aj príjazd k miestu parkovania.
     Ak by tu mali byť parkovacie miesta, tak odstrániť zábradlie a najlepšie aj stavebne upraviť chodník a spraviť parkovacie miesta v úrovni vozovky, nie chodníka. Osobne si skôr myslím, že lepšie využitie chodníka by bolo na vybudovanie cestičky pre cyklistov. Rozhodne by ju využilo denne rádovo viac cyklistov ako tých 10 áut, čo tam môže zaparkovať.

     Najzávažnejšie problémy sú pri CBC, kde chodí chodcov naozaj dosť. Chodník používajú na parkovanie zásobovacie autá. Na tie sa vôbec nemyslelo, v lokalite nemajú vyhradené miesto na zastavenie, takže improvizujú. Potom však vznikajú takéto divoké situácie:
     https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2014/08/dscf4905.jpg
     Nákladné auto cúva cez priechod pre chodcov na chodník. Bohužiaľ, tam sa už nezmestilo, pretože voľný priestor pri druhom zaparkovanom aute už nebol dostatočný. Chodec sa už samozrejme nezmestil na chodník nikde, tak obchádzal po ceste. Inak sa celkom čudujem vodičovi, jazda cez priechod pre chodcov je zakázaná, takže ak už chcel porušiť predpis, nemohol radšej zastať s veľkým náklaďákom na vozovke na žltej čiare? Mimochodom, polícia prešla okolo, v čase, keď bolo nákladné auto odstavené na priechode pre chodcov, bez povšimnutia.
     Treba povoliť aj takéto parkovanie? Chodci sa tu bez problémov zmestia aj na cestu, takže fungovať by to mohlo :)
     Na tomto chodníku mi iné zásobovacie auto mohlo skoro zraziť dcéru. Stál som pred obchodom na chodníku a rozprával sa s manželkou. Vtom zrazu cez priechod pre chodcov vletelo na chodník auto a asi 20-30 km rýchlosťou prešlo meter povedľa nás. Našťastie sa dcéra nevybrala tým smerom (nedržal som ju za ruku). No stále sa mi nejako nechce veriť, že povolenie parkovania v tomto mieste by bolo bezpečné. Vo všeobecnosti, chodníky by mali predstavovať bezpečný priestor pre chodcov a vozidlá (či už motorové alebo bicykle) by mali mať vlastný priestor.

     1. pri malom trhu by som tie miesta vytiahol k ceste, zopar miest by sa tam uzivilo. co si pamatam tak ten priestor nevyzera pekne ani vecer ked byva prazdny, alternativne sa tam daju umiestnit stojany na bicykle alebo stanica bikesharingu, je to velky priestor ktory by chodcom nechybal (miesto kde su teraz auta). a pritomnost bikesharingovej stanice by ten problem vyriesila aj bez zabran ktore su neprijemne aj pre chodcov.

      karadzicova pri cintorine – cuvanie sa predsa da vyriesit, keby to boli normalne vyznacene spoplatnene miesta tak sa da urobit diera v zabradli tak aby sa dalo na chodnik vojst aj z neho vyjst jazdou dopredu. v zasade by to nebola lepsia situacia ako dnes. Ano uvazoval som aj nad tym, ze posunut zabradlie, zuzit chodnik o pol metra a miesta spravit pri pruhu, asi by to bolo lepsie. problem je vtom, ze cast chodnika v ktorej su lampy je nepohodlna, pre chodcov je to take zuzene. ja viem, ze tu sme si na to zvykli, ale preco maju mat chodci prekazky vo forme lamp ? vyznacit tam cyklotrasu je mozne, ajked mne osobne tam nechyba, ale uznavam, ze vacsina ludi sa tam po ceste chodit boji…

      pri CBC: zrazenie dcery. to je uz o tej tolerancii. ak niekto je tak retardovany, ze vleti na chodnik 20kmh+ tak je kreten. ten nakladiak to je no comment, na take velke auta sa asi mysliet neda (ajked zvlastne v GBC4 nam podobne velke nakladiaky robili odvoz hardweru a parkovali a parkovisku za budovou „nastred“). ze si zvolil take zle miesto je hlupost toho vodica, tam by ale stacilo aby si policia robila svoju robotu. (ako danovy poplatnik to povazujem za lacnejsie ako budovat po vsetkych chodnikoch zabrany).

      inak unas pri bytovke mame jednosmerku, pomerne pokojne miesto. ludia sa stazovali, ze vodici nechavaju na chodniku volneho malo miesta. ked som to meral, tak to byvalo 1,3-1,5 metra, lenze 30-40 centimetrov z toho zaberal zivy plot rastuci nad chodnik ktory sa mal zastrihavat hlbsie. mestka cast to vyriesila vyznacenim parkovacich miest. po ich vyznaceni je na chodniku volneho pod meter miesta. chodci su nespokojni, ale uz sa ani nemozu stazovat, parkuje sa vo vyznacenych miestach.

 6. VODIČI!!!

  Neviem ako to je presne s toleranciou na oboch stranách, ale taký mám pocit, že chodci „ťahajú za kratší koniec“ :-(

  ZABUDLI už automobilisti, že chodcami boli? Že PREDTÝM tu boli iba chodníky a CESTY boli vybudované pre to aby autá NEOHROZOVALI/NEOBŤAŽOVALI chodcov a dali im šancu na vyššiu rýchlosť?

  PREČO sa teraz autá tlačia na chodníky? KEDY konečne majitelia pochopia, že CENA auta nie je iba zakúpenie, ale aj údržba a VLASTNÁ GARÁŽ neobmedzujúca ostatných???

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.