Návrh cyklotrasy na ulici Podháj

Ako je popísané v článku Mohli sme mať prvú bezpečnú cyklotrasu holandského typu – v Lamači, dali sme si spracovať projekt cyklotrasy na ulici Podháj v Lamači. Išlo o doteraz najkomplexnejšie spracovnú projektovú dokumentáciu, ktorú sme dobrovoľne a zadarmo pre mesto pripravili (ďakujeme všetkým za finančnú podporu 2% a darov na našu činnosť!). Ulica Podháj bola naprojektovaná veľmi veľkoryso, keďže panelové sídlisko v Lamači malo byť oveľa väčšie.

Pozreli sme sa aj na to, ako to vyzerá na ulici ráno pred školou. Takzvané „mamataxi“, teda dovoz detí autom priamo ku škole, má významný dopad na bezpečnosť cestnej premávky v lokalite. Preto sme navrhli opatrenia, ktoré znižujú riziká zranenia a smrti, ako aj priestor na legálne otáčanie motorových vozidiel, ktoré doviezli svoje ratolesti do školy a následne sa otáčali cez dvojitú plnú čiaru. Podnety sme získali od obyvateľov i priamo od starostu.


Video bolo 4x zrýchlené a ukazuje nebezpečné manévre rodičov dovážajúcich deti do školy autom (mamataxi).

Chránené cyklopruhy

Prvým pilierom nášho návrhu je vedenie cyklistov v chránených cyklopruhoch. Tie sú fyzicky alebo výrazným bezpečnostným odstupm oddelené od bežných „autopruhov“. Na Slovensku sú takéto pruhy napr. v Galante. My sme ich navrhli oveľa veľkorysejšie a bezpečnejšie. Chránené cyklopruhy sme v súlade s príslušným technickým predpisom TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry navrhli vpravo od zaparkovaných áut, t.j. človek na bicykli ide (s výnimkou križovatiek) úplne mimo motorovej premávky. V prípade, že na ulici nie je parkovací pruh, cyklista je od autopruhu oddelený širokým dopravným tieňom („šrafovanie“), väčšinou 0,75 až 1,75 m. Do tohto priestoru je možné umiestniť napr. stĺpiky alebo iné fyzické zábrany, ktoré ešte zvýšia bezpečnosť ľudí na bicykloch. Viac o tomto koncepte sme písali v článku pred niekoľkými rokmi.

Chránené cyklopruhy vedú vpravo od zaparkovaných áut. Cyklotrasa do kopca je navrhnutá ako 1,75 m široká (širšia ako všetky jednosmerné cyklotrasy na ktoré ste v Bratislave zvyknutí – 1 až 1,5 m) a v smere dole je kvôli vyššej návrhovej rýchlosti počítané so šírkou až 2 m. Bezpečnostný priestor medzi cyklotrasou a parkovacím pruhom je 1 meter, dostatok na otvorenie dvere spolujazdcov a pohodlné vystúpenie. V priestore školy je cyklista upozornený ma prítomnosť chodcov.

Holandské križovatky

Druhým pilierom je holandský dizajn križovatiek. V jednoduchom videu si ukážeme ako to funguje.

Cyklisti sú chránení ostrovčekom v každom rohu križovatky, ľavé odbočenie cyklistu sa robí výrazne jednoduchšie a prvé odbočenia sú úplne bez kolízií s motorovou dopravou. Keďže na Podháji sa len asfaltovalo (a nie riešila doprava komplexne aj so stavebnými úpravami), navrhli sme preto nízkonákladové a dočasné riešenia na vysokej úrovni bezpečnosti. Bolo by samozrejme lepšie, ak by križovatka holandského typu bola v Bratislave vybudovaná, ale minimálne ako pilotný projekt je aj farba a zopár zábran ako náhrada rohových ostrovčekov dobré :)

Križovatka holandského typu na ulici Podháj rieši problém dlhých priechodov pre chodcov. Realizáciou návrhu by sa výrazne skrátili časy chodcov v „autopruhoch“. Križovatkou sa dá prejsť na bicykli všetkými smermi bez nutnosti zaradiť sa do nebezpečného pruhu s motorovou dopravou.

 

Detaily, ktoré robia rozdiel

Dva hlavné princípy cyklotrasy na Podháji popísané vyššie (chránené cyklopruhy a holandské križovatky) v projekte Magistrátu nenájdete. Ale veľa robia aj detaily, ktoré menia správanie ľudí v priestore. Niektoré prišli na základe spätnej väzby, niektoré sme zakomponovali vďaka vlastnému pozorovaniu a analýze správania sa účastníkov cestnej premávky. Niektorými sme dokonca inšpirovali aj mesto a zakompovalo ich.

Otáčanie i drop-off zóna

Drop-off zóna – umožní krátkodobo legálne zastaviť vodičovi motorového vozidla na mieste na to určenom, na naloženie/vyloženie osôb alebo tovaru, v tomto prípade najmä žiakov školy ráno a poobede. Cez deň slúži zásobovaniu alebo taxíkom. Ide o prvok Žltná kľukatá čiara, ktorá vyjadruje zákaz státia (nie však krátkodobého zastavenia).

Otočisko – umožno legálne otočenie vodičov na mieste, kde bola doteraz dvojitá plná čiara.

Návrh chránenej cyklotrasy pri škole s navrhnutou zónou na krátkodobé zastavenie (drop-off zóna) a s upozornením cyklistov na zvýšený výskyt chodcov kvôli škole. Návrh otočiska rieši problém s „divokým“ otáčaním rodičov v rôznych miestach cesty.

Napojenia a odbočenia všetkými smermi, zastávka MHD i stojisko pre kontajnery

Nepriame ľavé odbočenie – umožní cyklistovi odbočiť doľava bez toho, aby sa musel zaradiť do ľavého pruhu k stredu vozovky (t.j. medzi autá). Takéto odbočenie je výrazne bezpečnejšie a prístupnejšie aj pre ľudí, čo si s bicyklom netrúfnu jazdiť v premávke s autami.

Zastávka MHD – zastávka bola predĺžená na 31 m čo umožní zastavovanie dvoch autobusov (kĺbový aj krátky) za sebou. Pri vjazde na zastávku má vodič autobusu výborný rozhľad na prechádzajúcich cyklistoch. Počas stánia na zastávke majú vodiči autobusov prehľad o prichádzajúcich cyklistoch v spätnom zrkadle. Cyklista i šofér musí umožniť výjazd vozidla MHD zo zastávky, čo je cyklistom zdôraznené trojuholníkom „daj prednosť v jazde“.

Umiestnenie kontajnerov – keďže parkovacie kapacity na Podháji sú na bratislavské pomery nadštandardné, s množstvom voľných miest v nočných i denných hodinách, mali sme možnosť zakomponovať do projektu aj stojisko na kontajnery.

Bezpečná križovatka holandského typu s možnosťou všetkých odbočení pre všetky vozidlá, vrátane bicyklov. Priechod pre chodcov sme úmyselne nenavrhli, lebo to by už boli nutné stavebné úpravy a mesto by nás „odpinkalo“, že súčasťou projektu môže byť len maľovanie. Ak by mesto/primátor brali obnovu ciest naozaj vážne (a nielen ako elementárnu a samozrejmú údržbu) a prioritou by boli chodci a cyklisti, priechod by tu vznikol.

Projektová dokumentácia na stiahnutie

Projektová dokumentácia putovala neoficiálne na pripomienkovanie vo fyzickej (papierovej) i elektronickej podobe mestu (niekoľkým oddeleniam), DPB, MČ Lamač, (aj bývalým) pracovníkom KDI, ktorí voľakedy rozhodovali o dopravnom značení v Bratislave a stretla sa s pozitívnou odozvou. Spätná väzba „zvonku“ bola nesmierne dôležitá a okrem posledných pripomienok z druhého júlového týždňa, keď už malo mesto schválený vlastný horší variant cyklotrasy, boli všetky pripomienky zapracované.

Podhaj_v5 (1,5 MB / PDF)

Pripomienka, ktorá nebola zapracovaná, a projekt preto nie je dokonalý, sa týka vyústenia cyklotrasy pred Hodonínskou. Aktuálne zvažujeme dve alternatívy tak, aby bolo jasné, kto má v križovaní pruhov prednosť.

Už sa maľuje zlé riešenie

V týchto dnoch prebieha maľovanie vodorovného dopravného značenia na ulici Podháj so zlými a nebezpečnými cyklopruhmi, križovatkami ktorými prejdete len priamo a cyklotrasami prerušenými v priestore zastávky MHD, hoci priestoru je tam až priveľa.

Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo)
Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo). V našom návrhu mali ísť cyklisti pri okraji vozovky.

 

Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo) - už len stačí otvoriť dvere na tej Alhambre rovno do dráhy cyklistovi (mesto sa z cyklopruhu na Košickej nepoučilo)
Budúci vyhradený pruh pre cyklistov medzi jazdným pruhom (autopruhom) vľavo a parkovacím pruhom (vpravo) – už len stačí otvoriť dvere na tej Alhambre rovno do dráhy cyklistovi (mesto sa z cyklopruhu na Košickej nepoučilo).

 

3 jazdné pruhy pre autá v smere do sídliska a dlhočizný nebezpečný priechod pre chodcov
Tri jazdné pruhy pre autá v smere do sídliska a dlhočizný nebezpečný priechod pre chodcov.

 

Cyklopruh na Hodonínsku nejak nevyšiel
Cyklopruh na Hodonínsku nejak nevyšiel

 

Kvalita na prvom mieste - ale aspoň to pôjde ľahko po voľbách dole :)
Kvalita na prvom mieste – ale aspoň to pôjde ľahko po voľbách dole :)

Záver

Chránená cyklotrasa holandského typu je inšpirovaná mojou májovou cestou do Holandska. Tú čiastočne financovala Holandská ambasáda na Slovensku pre zástupcov z juhovýchodnej a strednej Európy, ktorí môžu ovplyvniť podporu cyklistickej dopravy v krajine.

P.S.: Náklady na letenky do Holandska boli hradené z mojich súkromných zdrojov. (Peter Netri / člen výkonnej rady)

4 thoughts on “Návrh cyklotrasy na ulici Podháj

  1. […] Križovatky v mestskom návrhu riešia len priamy smer po ulici Podháj. Odbočenia, najmä tie ľavé, ktoré sú najnebezpečnejšie, križujú veľa pruhov a spolu s autami. Nami navrhovaný dizajn križovatiek vychádza z holandského princípu budovania križovaniek. Viac o výhodách a nevyhodách jednotlivých dizajnov v samostatnom článku – Návrh cyklotrasy Podháj. […]

  2. Aki cyklisti tam kde chodia tak casto prosím vás!! Žijeme tam 40rokov . Nejaky retardovany hlupak s ambiciou si uplatnit mindraky ega a totalne zneprijemnit ludom zivot si to hneď vypije ked si tam budeme poskodzovat auta, to mu slubujeme . A to budeme, pretože z bakošovej sa ledva dá odbočiť doprava tak aby si človek neloškrel auto o ten atupidny obrubnik! Toto robil totalny zakomplexovany blbec

  3. pekné video, este ho bolo treba zrychlit, bolo by to dramatickejsie. V normále celkom bezny priebeh, tak ako pri kazdej škole, chodci 50/50, konkretne traja po prechode, traja mimo a bude to tak stále. Co tak zaoberat sa premiestnením zastavky hore alebo dolu, ziakov nikto neprinuti ist hore po prechode, nakoniec ani rodičov a ucitelov. Tí traja z videa urcite nesli zo, alebo do školy.Ohladne chodcov a nespravnych parkovaní predsa máme miestnu políciu, peniaze sa vzdy zídu,treba si ich len zobrat.Operovať 13% nespokojnych chodcov na prechode Podháj,Studenohorská, Podlesná je smiešne,lebo aj chodec musí dodržiavať pravidlá. O rychlosti budem zase polemizovať,pretože skoro 100% vodičov pohybujúcich sa na cest.komunikácii Podháj je bud: BUS,autá s detmi do a zo školy/školky, samotní Lamačania a,tí ktorí si pravidelne skracujú cestu po uličkách Lamača. Čo tak miesto míňanie peňazí na projekty atd….,znížiť rychlost,označiť cestu ako úsek meraný radarom a začať skutočne merať vodičov a pokutovat ich. Dokonca existuje system vyhodnocovia priemer.rychlost na určitom úseku,nielen spomalit pri radare. Peniaze sú na ceste. Mne nevadí riešenie dopravy, tak ako je to nakreslené na vykrese, vadí mi 11 barier,ktoré sa mozu v buducnosti stať velmi nebezpečné, hlavne pre cyklistov,kobežkárov s velmi ťažkymi nasledkami. Kludne to mohlo byt nakreslené na vozovke podľa riadnej vyhlášky .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.