S382 Trasa po Mamateyovej

Funkcia trasy

vedľajšia radiálna trasa

Vedenie trasy

Trasa začína na Dolnozemskej ceste tromi napájacími vetvami, z toho dve sa napájajú na trasu S480 a jedna križuje Dolnozemskú cestu a zabezpečuje prepojenie na trasu R28. V celej dĺžke vedie po Mamateyovej ul. (križovanie s O4), kde budú vyznačené oddelené jednosmerné cyklistické pruhy na vozovke. Končí napojením na trasu S384 na križovaní so Šustekovou ul.

Atraktivity a ciele na trase

 • ZŠ Mamateyova ul.
 • predajňa Terno
 • Dom kultúry Ovsište
 • Saleziáni Don Bosco
 • predajňa Lidl

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

 • vyznačenie oddelených jednosmerných cyklistických pruhov na vozovke na Mamateyovej ul. (reorganizácia pôvodne štvorpruhovej komunikácie na
  dvojpruhovú s pozdĺžnym parkovaním a jednosmernými cyklistickými pruhmi
  na každej strane)
 • vyznačenie priechodu pre cyklistov cez Dolnozemskú cestu

Dĺžka trasy

1457 m

Finančné nároky trasy

75 000 Eur

Ďalšie informácie