S390 Spojka po Viedenskej ceste po Rusovskú cestu

Funkcia trasy 

prepojenie trás R29 S393

Vedenie trasy

Trasa začína odbočením z Medzinárodnej Dunajskej cyklistickej cesty, ktorá z Viedenskej cesty ďalej pokračuje po dunajskej hrádzi. Až po napojenie na trasu S393 je v celej dĺžke vedená na Viedenskej ceste v podobe obojsmerného cyklistického pásu.

Atraktivity a ciele na trase

  • výstavisko Incheba

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vyznačenie cyklistického pásu na vozovke na Viedenskej ceste

Dĺžka trasy

1060 m

Finančné nároky trasy

50 000 Eur

Ďalšie informácie