S683 Spojka po Betliarskej

Funkcia trasy

prepojenie trás R48 O6

Vedenie trasy

Trasa sa odpája od trasy O6 na premostení Chorvátskeho ramena a vedie najprv po účelovej komunikácii pozdĺž Chorvátskeho ramena. Ďalej pokračuje po chodníku na Betliarskej ul. (za predpokladu jeho rozšírenia). Alternatívne je možné predĺženie trasy po chodníku na Betliarskej ul. až po Ľubovniansku ul. – t.j. po spojku S680.

Atraktivity a ciele na trase

  • Poliklinika ProCare Betliarska ul.
  • kultúrna pamiatka – bunker S-13

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • rozšírenie / vybudovanie chodníka pred Poliklinikou ProCare na Betliarskej ul.
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke účelovej komunikácie pozdĺž Chorvátskeho ramena
  • vybudovanie spevneného povrchu na premostení Chorvátskeho ramena

Dĺžka trasy

703 m

Finančné nároky trasy

45 000 Eur

Ďalšie informácie