Nová autobusová stanica a cyklisti 1

Tento rok by sa mala začať dlho pripravovaná prestavba autobusovej stanice v Bratislave. Prvotný projekt sa cyklistom venoval len veľmi málo a preto sme sa v roku 2014 zapojili do procesu EIA našimi pripomienkami.

Dôsledkom bolo, že predkladateľ zámeru vypracoval štúdiu cyklistickej dopravy v území (s hranicami Mlynské nivy – Svätoplukova – Páričkova – Karadžičova). Následne sme sa s developerom viac krát stretli a snažili sa v limitoch uzemia nájsť čo najlepšie možné riešenie.

Cyklopruhy na Mlynských nivách

Samotná ulica Mlynské nivy sa má zmeniť na cestu s tromi jazdnými pruhmi v každom smere, pričom pravý pruh bude vyhradený pre MHD. Okrem toho pribudne v strede ulice zelený pás, ktorý bude v strede slúžiť aj ako rampa pre autá do podzemnej garáže. Pre cyklistov na tejto ulici pribudný cyklopruhy široké 1,5 m na kraji vozovky (vpravo od bus pruhu), povrchové parkovanie tu nebude. Vozovka aj cyklopruhom bude od chodníka oddelená trávnatým pásom.

V poslednej verzii bolo zoškrtané pokračovanie cyklotrasy smerom na Dunajskú i k biznis centrám na Prievozskej. Pred oboma križovatkami (s Karadžičovu i Košickou) návrh ignoruje potrebu bezpečného riešenia priameho prejazdu križovatkou.

Jedna z verzií vedenia cyklotrasy pred autobusovou stanicou na Mlynských nivách. Zdroj: dokumentácia pre proces EIA
Jedna z verzií vedenia cyklotrasy pred autobusovou stanicou na Mlynských nivách.
Zdroj: dokumentácia pre proces EIA

Jestvujúci priechod pre chodcov pri Autobusovej stanici sa presunie niekoľko desiatok metrov východne (najmä kvôli vjazdom do garáže) a bude doplenený aj priechodmi pre cyklistov, aby sa títo mohli legálne dostať do cieľov na opačnej strane ulice, keďže cyklopruhy budú jednosmerné.

Cyklotrasa na Karadžičovej

Na Karadžičovej ulici má pribudnúť nová cestička pre chodcov a cyklistov ako pokračovanie podobného riešenia pred CBC. Mal by teda vzniknúť koridor, kde sa spolu budú miešať cyklisti a chodci. Toto riešenie je podľa nás nevhodné, keďže:

  • Aj po rozšírení bude šírka cestičky relatívne malá vzhľadom na intenzity chodcov aj cyklistov, čo zákonite vedie k priestorovým konfliktom.
  • V križovatkách cyklotrasa kopíruje pešie ťahy a teda cyklisti budú zdieľať plochu ostrovčekov. Tie sú však nedostatočne veľké.
  • Prejazd križovatky bude na viac fáz signálneho plánu, čo môže oproti jazde spôsobiť v najhoršom prípade aj minútové zdržanie – na jednej križovatke.

Zrušenie frekventovaného pešieho priechodu

Výrazná negatívna zmena pre peších nastane zrušením priechodu pre chodcov cez severné rameno križovatky Mlynské nivy x Karadžičova. Dôvodom je skapacitňovanie križovatky pre automobilovú dopravu a pridávanie druhého pruhu pre ľavé odbočenie. Ako náhrada bude síce obnovený priechod na južnej strane, ktorý ustúpil automobilovej doprave dávnejšie a tiež vytvorený nový priechod pri vyústení Páričkovej. Zriadenie nových priechodov plne podporujeme, sú potrebné. Napriek tomu je však dôležité zachovať aj dnešný priechod, okrem ponechania priamosti trasy aj kvôli kapacite. Tejto téme sme sa venovali aj v samostatnom článku.

Mlynské nivy x Karadžičova: oficiálny návrh
Mlynské nivy x Karadžičova: oficiálny návrh
Pripravovaná prestavba križovatky Mlynské nivy x Karadžičova. Frekventovaný priechod je zrušený a nahradený dvoma novými. Prerušuje sa tým priama línia pešieho pohybu, čo je v rozpore s odporúčanými riešeniami.
Pripravovaná prestavba križovatky Mlynské nivy x Karadžičova. Frekventovaný priechod je zrušený a nahradený dvoma novými. Prerušuje sa tým priama línia pešieho pohybu, čo je v rozpore s odporúčanými riešeniami.

Páričkova

Na Páričkovej bude obnované zaniknutá cyklotrasa, ktorá umožní protismerný prejazd ulice. Cyklisti v protismere budú mať vyznačený cyklopruh, v „správnom“ smere pôjdu v jazdnom pruhu spoločne s autami. (Pôvodná cyklotrasa zanikla začiatkom 21. storočia, keď sa na nej začalo parkovať, polícia toto porušenie zákona ignorovala, následne nebolo vodorovné značenie obnovované, väčšina zvislého zmizla.)

Križovatka so Svätoplukovou by mala byť po novom svetelne riadená.

Páričkova Začiatok cestičky pre cyklistov, vidno postupný zánik, ako na nej začali parkovať autá. Foto: Patrik Martin, 2002
Páričkova
Začiatok cestičky pre cyklistov, vidno postupný zánik, ako na nej začali parkovať autá.
Foto: Patrik Martin, 2002

Pridávanie pruhov na Svätoplukovej

Pred križovatkou s Mlynskými nivami pribudne pred križovatkou tretí jazdný pruh na pravé odbočenie. To nielen zlepší prejazd trolejbusovej linky 205 bez zdržania v pravidelnej zápche, ale umožní aj bezpečný objazd kolóny cyklistom. Dnes je to kvôli úzkej ceste komplikované.

V opačnom smere sa pridáva samostatný odbočovací pruh do areálu stanice (na úkor stredového zeleného pásu). Ide o zbytočné zaasfaltovanie zelenej plochy, keďže dnešné dva pruhy sú nevyužívané, pravý z nich sa dokonca používa na parkovanie. Ani prestavba nezvýši kapacitu vstupu do ulice, budovanie nového pruhu je preto neopodstatnené.

Parkovanie bicyklov

Pri všetkých troch vchodoch do novej autobusovej stanice (dva zo strany VÚB, tretí od Košickej) pribudnú stojany pre bicykle (zrejme tzv. obrátené U) v počte niekoľko desiatok miest. Projekt má zo strany Páričkovej aj priestorovu rezervu na dve parkovacie veže pre bicykle.

V druhej časti sa venujeme problémovým bodom a našim návrhom na ich riešenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.