S371 Spojka Turčianska

Význam: prepojenie Dulovho námestia (O3, R26) s Apollo biznis centrom a Mlynskými nivami (R17) a cyklotrasou na Prístavnej (R27).

Trasa: Turčianska

Stav: vízia

Projektová príprava: žiadna