EuroVelo 13

Cesta Železnej opony je diaľková cykloturistická trasa, ktorá vedie od Barentsovho mora na severe Európy až po Čierne more na jej juhu. Je dlhá zhruba 9.500 kilometrov. Trasa ešte nie je v celej dĺžke vyznačená, na Slovensku však už je a putujú po nej cykloturisti. Cesta má v jednotlivých krajinách rôzny charakter, vedie divočinou bez ľudských obydlí aj cez husto obývané a rozvinuté blasti, po horách aj po rovine, pozdĺž morského pobrežia aj popri riekach, poza malé dedinky aj cez veľké mestá.

Na Slovensko vstupuje Cesta Železnej opony   cez hraničný priechod Hohenau – Moravský Sv. Ján a prebieha v menšej či väčšej vzdialenosti od hranice popri obciach Malé Leváre a Gajary cez Suchohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave, Devínsku Novú Ves a Devín do Bratislavy (mestské cyklotrasy R51, O5 a R29) a odtiaľ cez Petržalku (R19) do rakúskeho  mestečka Kittsee. Trasa meria na Slovensku vyše 87 kilometrov a vedie po asfaltových cestách s rôznou kvalitou, zväčša s minimálnou alebo nijakou premávkou automobilov.

Ďalšie informácie