S681 Trasa cez Lúky východ – západ

Funkcia trasy

vedľajšia okružná trasa

Vedenie trasy

Trasa nadväzuje na trasu S590 od križovania s Jantárovou cestou (R18). Je vedená takmer výlučne po existujúcich chodníkoch v podobe cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou, kde križuje trasy S680 a S682. Po upokojenej miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená len v krátkom úseku na Jasovskej ul. Končí na Dolnozemskej ceste (R48), výhľadovo je možné pokračovanie smerom k petržalskej hrádzi (trasa R28)

Atraktivity a ciele na trase

  • nákupné stredisko na Jasovskej ul.
  • ZŠ Humenské nám.
  • špeciálna ZŠ

Predpoklady realizácie, stavebné úpravy a opatrenia

  • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Jantárovú cestu
  • vyznačenie cyklotrasy na vozovke miestnej komunikácie na Jasovskej ul. až po Turniansku ul.
  • obnovenie značenia cyklotrasy v obytných súboroch Lúky VII a Lúky VIII na chodníkoch

Dĺžka trasy

1029 m

Finančné nároky trasy

35 000 Eur

Ďalšie informácie